Diabetes - Hva er effekten av trening og protesetilpasning på personer som er benamputert og har diabetes?

 

Søkedato: 18.06.2014
Søket er utført av Marita Heintz
Helsedirektoratet

Søket i våre utvalgte kilder har gitt få treff som belyser problemstillingen direkte. Noen av treffene kan allikevel være relevante. For ytterligere informasjon kan det være aktuelt å se nærmere på referanselistene fra noen av søketreffene, samt eventuelt bruke noen av søkeordene fra søkestrategien i en annen database, for eksempel PubMed.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDateIngen relevante treff (kun forebygging av amputasjon er behandlet)
BMJ Best Practice

Lower extremity amputation
Sist oppdatert 28. jan 2014

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff (kun forebygging av amputasjon er behandlet)
Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrerIngen relevante treff (kun forebygging av amputasjon er behandlet)

Andre norske retningslinjer og veiledere

Retninglinjer for diabetes, pre-diabetes og kardiovaskulær sykdom
European Society of Cardiology
2013, språk: engelsk

Usikkert om amputasjon er behandlet i retningslinjen

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff (kun forebygging av amputasjon er behandlet)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff (kun forebygging av amputasjon er behandlet)

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff (kun forebygging av amputasjon er behandlet)

NICE Guidance

Type 2 diabetes - footcare (CG10)
2004

Diabetic foot problems - inpatient management (CG119)
2011

Usikkert om amputasjon er behandlet i retningslinjene

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Prosthetic rehabilitation for older dysvascular people following a unilateral transfemoral amputation
2006

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 328 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/diabetes-hva-er-effekten-av-trening-og-protesetilpasning-pa-personer-som-er-benamputert-og-har-diabetes)