Digitale kurs - hva fungerer best av digitale kurs og tradisjonelle kurs?

Søkedato: 11.09.20
Søket er utført av Irene W. Langengen
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ikke relevant kilde 

BMJ Best Practice

Ikke relevant kilde 

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ikke relevant kilde 

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ikke relevant kilde

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ikke relevant kilde

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ikke relevant kilde

G-I-N

Ikke relevant kilde

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

Educational games for health professionals (2013)

Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcome (2009)

E‐learning for health professionals (2018)

Interprofessional education: effects on professional practice and healthcare outcomes (2013)

Søketreff
(klikk på den nederste trefflenken til høyre for å se resultatet)

Epistemonikos

Internet-based medical education: a realist review of what works, for whom and in what circumstances (2010)

Online learning for faculty development: a review of the literature (2013)

The effectiveness of team-based learning on learning outcomes in health professions education: BEME Guide No. 30 (2013)

The effects of problem-based learning during medical school on physician competency: a systematic review (2008)

Practice-based small group learning programs: systematic review (2012)

Effects of Postgraduate Medical Education "Boot Camps" on Clinical Skills, Knowledge, and Confidence: A Meta-Analysis (2014)
Folkehelseinstituttet

Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring - en oppsummering av forskning og erfaring (PDF) (2011)

MeSH: Models, Educational (D017145)

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/digitale-kurs-hva-fungerer-best-av-digitale-kurs-og-tradisjonelle-kurs)