Dokumentasjon – Hvordan tilrettelegge for god dokumentasjon i helsetjenesten?

Søkedato: 14.05.17
Søket er utført av Hilde Strømme
Folkehelseinstituttet

På søketidspunktet fant vi lite oppsummert kunnskap i de kildene som inngår i Søketjenestens metode (PDF, 387 KB).

For å finne svar på spørsmålet kan det være aktuelt å søke etter enkeltstudier i kilder som for eksempel PubMed. Du kan lære mer om ulike kilder på kunnskapsbasertpraksis.no. For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Nursing record systems: effects on nursing practice and healthcare outcomes
2009

Interventions for promoting information and communication technologies adoption in healthcare professionals
2009

Audit and feedback: effects on professional practice and healthcare outcomes
2012

 

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/dokumentasjon-hvordan-tilrettelegge-for-god-dokumentasjon-i-helsetjenesten)