Downs syndrom - Hvilke tiltak kan virke mot søvnvansker hos personer med Downs syndrom?

Søkedato: 22.03.17
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Down syndrome: Management
Sist oppdatert mars 2016

BMJ Best Practice

Downs’ syndrome. Complications. 
Sist oppdatert juli 2016

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Exogenous melatonin for sleep problems in individuals with intellectual disability: a meta-analysis.
2009

Epistemonikos

Limited Evidence on the Management of Respiratory Tract Infections in Down's Syndrome: A Systematic Review.
2016

Behavioural interventions for sleep problems in people with an intellectual disability: a systematic review and meta-analysis of single case and group studies.
2016

Effects of Exercise in Adults with Physical and Cognitive Disabilities - A Meta-Analysis
2011

Pharmacological treatment of sleep disturbance in developmental disabilities: a review of the literature.
2011

Systematic review of melatonin treatment in children with neurodevelopmental disabilities and sleep impairment
2016

Kunnskapssenteret i FolkhelseinstituttetIngen relevante treff

MeSH: Intellectual Disability D008607
MeSH: Sleep Wake Disorders D012893
MeSH: Sleep D012890

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 303 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/downs-syndrom-hvilke-tiltak-kan-virke-mot-sovnvansker-hos-personer-med-downs-syndrom)