Dysleksi – hvilke tiltak rettet mot barn med skrive- og lesevansker er effektive?

Søkedato: 25.04.18
Søket er utført av Lien Nguyen
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Reading difficulty in children: Interventions
Sist oppdatert 08.03.2018

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Prioriteringsveileder - øyesykdommer
Sist oppdatert 02.11.15
kap. Barn med lese- og skrivevansker

Fagprosedyrer.no

Ingen treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen andre treff enn Prioriteringsveilederen for øyesykdommer (se over)

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Music education for improving reading skills in children and adolescents with dyslexia
2012

Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for children with specific learning disorders
2016

Effectiveness of Treatment Approaches for Children and Adolescents with Reading Disabilities: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials 2014

Dyslexia in children and adolescents – tests and interventions (Structured abstract)
2014

Epistemonikos

Oral language skills moderate nonword repetition skills in children with dyslexia: A meta-analysis of the role of nonword repetition skills in dyslexia 2012

Music education for improving reading skills in children and adolescents with dyslexia
2012

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos barn och ungdomar [Dyslexia in children and adolescents]
2013
FolkehelseinstituttetIngen relevante treff

MeSH: Dyslexia D004410
MeSH: Child D002648

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 108 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/dysleksi-hvilke-tiltak-rettet-mot-barn-med-skrive-og-lesevansker-er-effektive)