Demens - Effekt av brukerskole eller aktivitetstilbud i hjemmet for personer med demens

Søkedato: Elisabet Hafstad
Søket er utført av 01.10.19
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Treatment of dementia
Sist oppdatert juni 2019
[se under Nonpharmacologic therapy and supportive care > Rehabilitation]

BMJ Best Practice

Alzheimer's dementia: Management approach
Sist oppdatert mai 2019

Dementia with Lewy bodies: Management approach
Sist oppdatert august 2018

Frontotemporal dementia: Management approach
Sist oppdatert august 2018

Vascular dementia: Management approach
Sist oppdatert august 2018

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje om demens
2017
[Magic app – kostnadsfritt, men krever at du godkjenner vilkårene]

Fagprosedyrer.no

Demens med Lewylegemer – utredning og behandling
2017

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante retningslinjer utover Helsedirektoratet 2017 – se ovenfor

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Vård och omsorg vid demenssjukdom - Stöd för styrning och ledning
2017

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens
2019

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens
2013

G-I-N

Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers (NG97)
NICE 2018 (Full guideline)

Multidisciplinary guideline for the home-based elderly with dementia and their carers
EBPracticeNet 2017

Delirium, Dementia, and Depression in Older Adults: Assessment and Care: Second Edition
Registered Nurses’ Association of Ontario 2016

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia

Epistemonikos

Respite in dementia: An evolutionary concept analysis
O'Shea E 2019

Key stakeholders' experiences of respite services for people with dementia and their perspectives on respite service development: a qualitative systematic review
Shea EO 2017

A meta-review of stress, coping and interventions in dementia and dementia caregiving
Gilhooly 2016

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets temaside om demens har samlet relevante utgivelser
Ingen som treffer helt

MeSH: Dementia D003704
MeSH: Respite Care D012144
MeSH: Volunteers D014838
MeSH: House Calls D006792
MeSH: Patient Education as Topic D010353

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/effekt-av-brukerskole-eller-aktivitetstilbud-i-hjemmet-for-personer-med-demens)