Elektronisk beslutningsstøtte - Hva sier forskningen om bruk av elektronisk beslutningsstøtte?

 

Søkedato: 23.04.15
Søket er utført av Irene W. Langengen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Prevention of adverse drug events in hospitals
Sist oppdatert mars 2015

Drug allergy: Classification and clinical features
Sist oppdatert mars 2015

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Kunnskapssenteret Fagprosedyrer

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff 

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

NICE Guidance

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Interventions for improving the adoption of shared decision making by healthcare professionals
Sist oppdatert 2014

The use of personal digital assistants in clinical decision making by health care professionals: a systematic review (Structured abstract)
Sist oppdatert 2013

Enabling health care decisionmaking through clinical decision support and knowledge management
Sist oppdatert 2012

Effect of clinical decision‐support systems: a systematic review (Structured abstract)
Sist oppdatert 2012

Effects on adherence to clinical guidelines by active 'on screen' computer‐based clinical decision support systems
Sist oppdatert 2011

Impact of alert specifications on clinicians' adherence (Provisional abstract)
Sist oppdatert 2011

Computerised decision support systems in order communication for diagnostic, screening or monitoring test ordering: systematic reviews of the effects and cost‐effectiveness of systems (Structured abstract)
Sist oppdatert 2010

The effects of on-screen, point of care computer reminders on processes and outcomes of care
Sist oppdatert 2009

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenIngen relevante treff 

MeSH: Decision Support Systems, Clinical MeSH ID D020000

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 279 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/elektronisk-beslutningsstotte-hva-sier-forskningen-om-bruk-av-elektronisk-beslutningsstotte)