Ensomhet - Hvilke tiltak hindrer ensomhet i den generelle befolkningen?

Søkedato: 27.10.17
Søket er utført av Irene W. Langengen
Folkehelseinstituttet

Se også søketjenestens svar på spørsmålet: Kan ensomhet blant unge forebygges med fritidsaktiviteter eller tiltak via skolehelsetjenesten?

Søket i våre utvalgte kilder har gitt få treff som belyser problemstillingen direkte. Noen av treffene kan allikevel være relevante. For ytterligere informasjon kan det være aktuelt å se nærmere på referanselistene fra søketreff som vurderes som relevant, samt eventuelt bruke noen av søkeordene fra søkestrategien i en annen database, for eksempel PubMed. For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Geriatric health maintenance
Sist oppdatert august 2017

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Preventing social isolation and loneliness among older people: a systematic review of health promotion interventions (Structured abstract)
Centre for Reviews and Dissemination 2005

Interventions targeting social isolation in older people: a systematic review (Structured abstract)
Centre for Reviews and Dissemination 2011

Computer and internet interventions for loneliness and depression in older adults: a meta-analysis (Structured abstract)
Centre for Reviews and Dissemination 2012

A narrative review of Men's Sheds literature: reducing social isolation and promoting men's health and well-being (Provisional abstract)
Centre for Reviews and Dissemination 2013

Interventions for loneliness and social isolation (Structured abstract)
Centre for Reviews and Dissemination 2014

Putting Life in Years (PLINY): a randomised controlled trial and mixed-methods process evaluation of a telephone friendship intervention to improve mental well-being in independently living older people (Structured abstract)
Technology Assessments 2014

Epistemonikos

A meta-analysis of interventions to reduce loneliness
2011

Companion animals and loneliness: A systematic review of quantitative studies.
2015

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff

MeSH: Loneliness D008132
MeSH: Social isolation D012934

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF,  352 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/ensomhet-hvilke-tiltak-hindrer-ensomhet-i-den-generelle-befolkningen)