Ensomhet - Kan ensomhet blant unge forebygges med fritidsaktiviteter eller tiltak via skolehelsetjenesten?

Søkedato: 08.04.15
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 Se også Søketjenestens svar på spørsmålet: Depresjon - Hvilke tiltak er effektive for å forebygge skolefravær eller -frafall hos ungdom med nedsatt stemningsleie eller depressive symptomer?

Litteratursøket identifiserte få relevante kilder. For å finne svar på spørsmålet kan det være aktuelt å søke etter enkeltstudier i kilder som PubMed, EMBASE osv. Du kan lære mer om ulike kilder på kunnskapsbasertpraksis.no.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

NICE Guidance

Looked-after children and young people (PH 28)
2010

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA

Interventions for loneliness and social isolation (Structured abstract)
Centre for Reviews and Dissemination 2014

I en av de omtalte oversiktene i ovenstående er tiltak for barn og unge undersøkt:
A meta-analysis of interventions to reduce loneliness

Masi CM, Chen H-Y, Hawkley LC, Cacioppo JT 2011

Hele trefflisten i Cochrane Library
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)

MeSH: Loneliness D008132
MeSH: Social isolation D012934
MeSH: Adolescent D000293
MeSH: Leisure activities D007899
MeSH: School health services D012572
MeSH: School nursing D012573

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 324 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/ensomhet-kan-ensomhet-blant-unge-forebygges-med-fritidsaktiviteter-eller-tiltak-via-skolehelsetjenesten)