Ergoterapeutiske intervensjoner i hjemmet - Hvilken effekt har ergoterapeutiske intervensjoner i hjemmet på kostnader, funksjonsbedring og redusert hjelpebehov hos hjemmeboende pasienter med funksjonsreduksjon?

 

Søkedato: 20.03.15
Søket er utført av Hilde Strømme
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

For tidlig fødte barn : Nasjonal faglig retningslinje for oppfølging av for tidlig fødte barn
2007

Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag
2010
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

2010

Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols
2012

CFS/ME : Nasjonal veileder – Pasienter med CFS/ME – Utredning diagnostikk, behandling, pleie og omsorg
2014

Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne : Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
2014

Kunnskapssenteret Fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
2010

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi (PDF)
2014

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (PDF)
2014

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese
2014

NICE Guidance

Occupational therapy and physical activity interventions to promote the mental wellbeing of older people in primary care and residential care
2008 (vurdert som fortsatt gyldig mars 2015)

Stroke rehabilitation: Long-term rehabilitation after stroke 2008
(vurdert som fortsatt gyldig mars 2015)

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Occupational therapy for care home residents with stroke
2013

Interventions for preventing falls in older people living in the community
2012

Environmental and behavioural interventions for reducing physical activity limitation in community-dwelling visually impaired older people
2013

Community occupational therapy for older patients with dementia and their care givers: cost effectiveness study
(structured abstract)
2008

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester
2009

Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøk
2014

OTseeker

Therapist supervised clinic-based therapy versus instruction in a home program following distal radius fracture: A systematic review
Valdes, Kristin; Naughton, Nancy; Michlovitz. Journal of Hand Therapy, 27.3 (Jul/Sep 2014): 165-73; quiz 174.
(tilgjengelig i fulltekst via Helsebiblioteket.no – krever pålogging)

Effectiveness of home visiting programs on child outcomes: a systematic review
2013

Occupational therapy interventions to improve performance of daily activities at home for older adults with low vision: a systematic review
Liu, Chiung-Ju; Brost, Melodie A; Horton, Vanessa E; Kenyon, Sarah B; Mears, Kristen E. The American Journal of Occupational Therapy, 67.3 (May/Jun 2013): 279-87.
(tilgjengelig i fulltekst via Helsebiblioteket.no – krever pålogging)

Systematic Review of the Effect of Home Modification and Fall Prevention Programs on Falls and the Performance of Community-Dwelling Older Adults
Chase, Carla A; Mann, Kathryn; Wasek, Sarah; Arbesman, Marian. The American Journal of Occupational Therapy, 66.3 (May/Jun 2012): 284-91.
(tilgjengelig i fulltekst via Helsebiblioteket.no – krever pålogging)

Do home-based exercise interventions improve outcomes for frail older people? Findings from a systematic review
Clegg, Andrew P; Barber, Sally EView Profile; Young, John B; Forster, Anne; Iliffe, Steve J.Reviews in Clinical Gerontology, 22.1 (Feb 2012): 68-78.
(tilgjengelig i fulltekst via Helsebiblioteket.no – krever pålogging)

Home-based therapy programmes for upper limb functional recovery following stroke
2012

MeSH: Home care services D006699
MeSH: Occupational therapy D009788

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 355 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/ergoterapeutiske-intervensjoner-i-hjemmet-hvilken-effekt-har-ergoterapeutiske-intervensjoner-i-hjemmet-pa-kostnader-funksjonsbedring-og-redusert-hjelpebehov-hos-hjemmeboende-pasienter-med-funksjonsreduksjon)