Fallforebygging - Hvilke tiltak er effektive for å forebygge fall hos hjemmeboende eldre?

Søkedato: 12.-14.11.19
Søket er utført av Tonje Lehne Refsdal
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Falls: Prevention in community-dwelling older persons
Sist oppdatert september 2019

Falls in older persons: Risk factors and patient evaluation
Sist oppdatert juni 2019

BMJ Best Practice

Assessment of falls in the elderly
Sist oppdatert januar 2019

Assessment of balance disorders
Sist oppdatert oktober 2019

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Hjerneslag: Nasjonal faglig retningslinje    
Sist oppdatert desember 2017
Se Kap. 4.3 Sensorimotoriske forstyrrelser > Forebygging av fall

Demens: Nasjonal faglig retningslinje
Sist oppdatert mars 2019

Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling (PDF)
2008
Se side 65-66

Fagprosedyrer.no

Fallforebygging hos voksne pasienter på sykehus
Sykehuset Telemark
Siste litteratursøk januar 2017 

Andre norske retningslinjer og veiledere

Hoftebrudd - Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd (PDF)
Den norske legeforening
2018

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom : Stöd för styrning och ledning
2017

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och ledning
2016

Tips för att förhindra fallolyckor
2019
Pasientinformasjon

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre
2018

National klinisk retnlingslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger
2016

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose
2015

G-I-N

Falls in older people : assessing risk and prevention: Clinical guideline [CG161]
NICE 2013 - oppdatering pågår

Fall prevention in elderly people living at home
Flanders Centre of Expertise for Fall and Fracture Prevention 2017

Cochrane Library (Cochrane reviews)

Exercise for preventing falls in older people living in the community (2019)
[Se omtale på norsk under Folkehelseinstituttet nedenfor]

Multifactorial and multiple component interventions for preventing falls in older people living in the community
(2018)

Interventions for preventing falls in older people living in the community
(2012)

Interventions for preventing falls in people after stroke
(2019)

Epistemonikos

Multifactorial interventions for preventing falls in older people living in the community: a systematic review and meta-analysis of 41 trials and almost 20 000 participants (2019)

Long-term follow-up of exercise interventions aimed at preventing falls in older people living in the community: a systematic review and meta-analysis
(2019)

Podiatry interventions to prevent falls in older people: a systematic review and meta-analysis
(2019)

How older adults and their informal carers prevent falls: An integrative review of the literature
(2018)

Occupational Therapy Fall Prevention Interventions for Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review
(2018)

What works in falls prevention in Asia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
(2018)

Effectiveness of interventions aimed at improving physical and psychological outcomes of fall-related injuries in people with dementia: a narrative systematic review
(2018)

Vis hele trefflisten

Folkehelseinstituttet

Reduserer trening fall blant eldre? Cochrane: Kort oppsummert
(2019)

Senter for omsorgsforskning

Fall og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene: En oppsummering av kunnskap
(2017)

MeSH: Accidental falls; D000058
MeSH: Aged; D000368
MeSH: Community Health Services; D003153
MeSH: Community Medicine; D003154

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/fallforebygging-hvilke-tiltak-er-effektiv-for-a-forebygge-fall-hos-hjemmeboende-eldre)