Femurfraktur - Hva er effekten av opphold i bisfosfonat-behandling hos pasienter med femurfraktur?

Søkedato: 21.04.16
Søket er utført av Lien Nguyen
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Risks of bisphosphonate therapy in patients with osteoporosis
Sist oppdatert januar 2016

BMJ Best Practice

Long bone fracture
Sist oppdatert september 2015

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

 

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Osteoporose - Metodebok i geriatri
Norsk geriatrisk forening
2010

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud – en medicinsk teknologivurdering
2012

National Guideline Clearinghouse

Atypical Subtrochanteric and Diaphyseal Femoral Fractures: Second Report of a Task Force of the American Society for Bone and Mineral Research
2014
[Kortere utgave: Guideline summary]

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Fracture risk associated with continuation versus discontinuation of bisphosphonates after 5 years of therapy in patients with primary osteoporosis: a systematic review and meta-analysis (Provisional abstract)
2011

Epistemonikos

Update on long-term treatment with bisphosphonates for postmenopausal osteoporosis: a systematic review
2014

Kunnskapssenteret i FolkhelseinstituttetIngen relevante treff

MeSH: Bisphosphonates D004164
MeSH: Osteoporosis D010024
MeSH: Femoral Fractures D005264
MeSH: Retreatment D019233

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 331 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/femurfraktur-hva-er-effekten-av-opphold-i-bisfosfonat-behandling-hos-pasienter-med-femurfraktur)