Foreldreveiledning - Besøk i hjemmene til nyfødte barn og/eller temakvelder/ foreldreundervisning i gruppe: effekt på barns psykososiale helse og utvikling

 

Søkedato: 03.06 - 06.06.14
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff.

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien 2014 (pdf)

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien 2014 (html)

Nasjonal faglig retningslinje for oppfølging av for tidlig fødte barn 2007

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Primary care interventions to prevent child maltreatment: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement
U.S. Preventive Services Task Force
2013

Best evidence statement (BESt). Parent-infant interaction and non-organic failure to thrive
Cincinnati Children's Hospital Medical Center
2011

NICE Guidance

Postnatal care (CG37)
2006

Social and emotional wellbeing: early years (PH40)
2013

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Schedules for home visits in the early postpartum period
2013

Postpartum health professional contact for improving maternal and infant health outcomes for healthy women and their infants
2013

Nurse home visits to maternal-child clients: a review of intervention research
2013

Postnatal parental education for optimizing infant general health and parent-infant relationships
2013

Group-based parent -training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in children from birth to three years old
2010

Flere mulige treff
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Svangerskap og psykisk helse. Kvinners psykiske helse i forbindelse med svangerskap og første året etter fødsel
2005

For ytterligere informasjon oppfordres leseren til å se nærmere på referanselistene fra søketreff som vurderes som relevant samt eventuelt bruke noen av søkeordene fra søkestrategien ovenfor i en annen database, for eksempel PubMed.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 307 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/foreldreveiledning-besok-i-hjemmene-til-nyfodte-barn-og-eller-temakvelder-foreldreundervisning-i-gruppe-effekt-pa-barns-psykososiale-helse-og-utvikling)