Functional Independence Measure - Hvor godt egnet er Functional Independence Measure (FIM) til å kartlegge motorisk og kognitiv funksjon hos slagpasienter og andre med sammensatte behov?

 

Søkedato: 16.06.2014
Søket er utført av Hilde Strømme
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Use and utility of stroke scales and grading systems
Sist oppdatert 15. mai 2014

General principles of management of rheumatoid arthritis in adults
Sist oppdatert 26. april 2014

BMJ Best Practice

 

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
2010 (pdf)

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante retningslinjer

National Guideline Clearinghouse

Heart and Stroke Foundation of Ontario (HSFO), Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO). Stroke assessment across the continuum of care. Toronto (ON): Heart and Stroke Foundation of Ontario (HSFO), Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO); 2005 Jun

Management of Stroke Rehabilitation Working Group. VA/DoD clinical practice guideline for the management of stroke rehabilitation. Washington (DC): Veterans Health Administration, Department of Defense; 2010

NICE Guidance

Ingen treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

To systematiske oversikter der «Functional Independence Measure» er brukt til å måle utfall i en del av de inkluderte studiene:

Multidisciplinary rehabilitation programmes following joint replacement at the hip and knee in chronic arthropathy
2007

Physical rehabilitation for older people in long-term care
2012

Det kan også være relevante treff i delbasen Trials (ikke oppsummert):

Flere relevante treff
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenIngen treff
Annet

Følgende referanser til primærlitteratur ble også funnet, ikke som resultat av et systematisk søk i kilder for primærlitteratur, men plukket opp i f.eks. referanselister:

Dromerick AW, Edwards DF, Diringer MN. Sensitivity to changes in disability after stroke: a comparison of four scales useful in clinical trials. J Rehabil Res Dev 2003;40(1):1-8

Hobart JC, Lamping DL, Freeman JA, Langdon DW, McLellan DL, Greenwood RJ, et al. Evidence-based measurement: which disability scale for neurologic rehabilitation? Neurology 2001;57(4):639-644

Ottenbacher KJ, Hsu Y, Granger CV, Fiedler RC. The reliability of the functional independence measure: a quantitative review. Arch Phys Med Rehabil 1996;77(12):1226-1232

 

For å finne svar på spørsmålet kan det være aktuelt å søke etter enkeltstudier i kilder som PubMed, Embase osv. Les mer om ulike kilder på http://kunnskapsbasertpraksis.no/litteratursok/kildevalg/. Dersom det finnes et fagbibliotek der du jobber, kan bibliotekarene der hjelpe deg videre.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 308 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/functional-independence-measure-hvor-godt-egnet-er-functional-independence-measure-fim-til-a-kartlegge-motorisk-og-kognitiv-funksjon-hos-slagpasienter-og-andre-med-sammensatte-behov)