Gynekologisk dermoidcyste - Hva er effekten av operasjon sammenlignet med ingen operasjon for friske kvinner med påvist gynekologisk dermoidcyste?

Søkedato: 28.5.- 8.8.19
Søket er utført av Tonje Lehne Refsdal
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ovarian germ cell tumors: Pathology, clinical manifestations, and diagnosis
Oppdatert november 2017
Inneholder bl.a. et avsnitt om behandling av Mature teratoma (dermoid)

Se også
Oophorectomy and ovarian cystectomy
Oppdatert juli 2018

BMJ Best Practice

Ovarian cysts
Sist oppdatert september 2018

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av gynekologisk kreft
2016

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Veileder i gynekologi - Benigne ovarialcyster
Norsk gynekologisk forening
Sist oppdatert 2015

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Institute for Health and Care Excellence (UK)

Ingen relevante treff

Cochrane Library (Cochrane reviews)

Laparoscopy versus laparotomy for benign ovarian tumour
2009

Laparoscopic surgery for presumed benign ovarian tumor during pregnancy
2013

Oral contraceptives for functional ovarian cysts
2014

Epistemonikos

Ovarian Mature Cystic Teratoma: Challenges of Surgical Management
2016
FolkehelseinstituttetKikkhullskirurgi ved godartede gynekologiske lidelser
2009

MeSH: Dermoid cyst D003884
MeSH: General surgery D013502
MeSH: Teratoma D013724
MeSH: Ovarian cysts 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 332 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/gynekologisk-dermoid-cyste-hva-er-effekten-av-operasjon-sammenlignet-med-ingen-operasjon-for-friske-kvinner-med-pavist-gynekologisk-dermoid-cyste)