Hemoroider - Hvilken effekt har Haemorrhoid Artery Ligation Operation (HAL)/ recto –anal-repair (RAR) sammenlignet med andre kirurgiske prosedyrer?

 

Søkedato: 21.11.2014
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Treatment of hemorrhoids
Sist oppdatert okt. 2014

BMJ Best Practice

Haemorrhoids: Treatment options
Sist oppdatert aug. 2013

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff
Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrerIngen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Practice parameters for the management of hemorrhoids (revised 2010) (PDF)
American Society of Colon and Rectal Surgeons
[Ser ut til at denne er for gammel. Nevner ikke aktuell behandlingsmetode.]

NICE Guidance

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Clinical outcome following Doppler‐guided haemorrhoidal artery ligation: a systematic review (Provisional abstract) (2013)

Transanal hemorrhoidal dearterialization (Structured abstract) (2013)

Trans anal haemorrhoidal de-arterialisation versus stapled haemorrhoidopexy for the management of haemorrhoidal disease (2012) (pågående arbeid)

Haemorrhoidal artery ligation (Structured abstract) (2010)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenIngen relevante treff

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 297 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hemoroider-hvilken-effekt-har-haemorrhoid-artery-ligation-operation-hal-recto-anal-repair-rar-sammenlignet-med-andre-kirurgiske-prosedyrer)