Herpes zoster - Medikamentell behandling for vedvarende smerter etter herpes zoster

 

Søkedato: 10.06.2014
Søket er utført av Elisabet Hafstad

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Treatment of herpes zoster in the immunocompetent host
Sist oppdatert mai 2014

Postherpetic neuralgia
Sist oppdatert feb.2014

BMJ Best Practice

Herpes zoster infection
Sist oppdatert  nov. 2013

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

 
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Assessment and management of chronic pain
Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) 2013

NICE Guidance

CG173 Neuropathic pain - pharmacological management
2013

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

 

Topical capsaicin (high concentration) for chronic neuropathic pain in adults
2013

5% lidocaine‐medicated plaster vs other relevant interventions and placebo for post‐herpetic neuralgia (PHN): a systematic review
2011

Systematic review and meta‐analysis of efficacy, safety, and tolerability data from randomized controlled trials of drugs used to treat postherpetic neuralgia
2011

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 228 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/herpes-zoster-medikamentell-behandling-for-vedvarende-smerter-etter-herpes-zoster)