Hjerneslag - Har nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) effekt på pasienter med hjerneslag?

[Har nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) effekt på arm- og håndfunksjon samt gange for pasienter som har gjennomgått hjerneslag, sammenlignet med vanlig trening?]

Søkedato: 13.-16.10.2020
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

(om hvordan få tilgang til UpToDate)

Fokus i artiklene om hjerneslag er i alle hovedsak akutt/tidlig fase eller sekundærforebygging – lite eller ingenting om rehabilitering.

Complications of stroke: An overview
Sist oppdatert september 2020

BMJ Best Practice

Fokus i artiklene om hjerneslag er i alle hovedsak akutt/tidlig fase eller sekundærforebygging – lite eller ingenting om rehabilitering.

Overview of stroke
Sist oppdatert 20. november 2018

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Hjerneslag: Nasjonal faglig retningslinje [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet. [oppdatert 27. april 2020; lest 13. oktober 2020].

[Avsnitt 4.3. Sensorimotoriske forstyrrelser > Bruk av ankel-fot-ortoser nevner funksjonell elektrisk stimulering]

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Se Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård vid stroke: Stöd för styrning och ledning (2020)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi
(2014)

G-I-N

Schlaganfall S3-Leitlinie (2020)

Rehabilitative Therapie bei Armparese nach Schlaganfall (2020)

Clinical Guidelines for Stroke Management (2019)

The Management of Stroke Rehabilitation: A Synopsis of the 2019 U.S. Department of Veterans Affairs and U.S. Department of Defense Clinical Practice Guideline

2019 surveillance of Stroke rehabilitation in adults (2013) NICE guideline CG162

Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke (2016)

Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Stroke Rehabilitation: Update 2015.

KNGF Clinical Practice Guideline for Physical Therapy in patients with stroke (2014)

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

Mendes LA, Lima INDF, Souza T, do Nascimento GC, Resqueti VR, Fregonezi GAF. Motor neuroprosthesis for promoting recovery of function after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2020;(1):CD012991.

Mehrholz J, Thomas S, Werner C, Kugler J, Pohl M, Elsner B. Electromechanical‐assisted training for walking after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2017;(5):CD006185.

Epistemonikos

Sun J, Yan F, Liu A, Liu T, Wang H. Electrical Stimulation of the Motor Cortex or Paretic Muscles Improves Strength Production in Stroke Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. PM R. 2020. doi: 10.1002/pmrj.12399.

Jaqueline da Cunha M, Rech KD, Salazar AP, Pagnussat AS. Functional electrical stimulation of the peroneal nerve improves post-stroke gait speed when combined with physiotherapy. A systematic review and meta-analysis. Ann Phys Rehabil Med. 2020:S1877-0657(20)30091-9.

Hugues A, Di Marco J, Ribault S, Ardaillon H, Janiaud P, Xue Y, Zhu J, Pires J, Khademi H, Rubio L, Hernandez Bernal P, Bahar Y, Charvat H, Szulc P, Ciumas C, Won H, Cucherat M, Bonan I, Gueyffier F, Rode G. Limited evidence of physical therapy on balance after stroke: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2019;14(8):e0221700.

Hong Z, Sui M, Zhuang Z, Liu H, Zheng X, Cai C, Jin D. Effectiveness of Neuromuscular Electrical Stimulation on Lower Limbs of Patients With Hemiplegia After Chronic Stroke: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99(5):1011-1022.e1.

Arya KN, Pandian S, Puri V. Rehabilitation methods for reducing shoulder subluxation in post-stroke hemiparesis: a systematic review. Top Stroke Rehabil. 2018;25(1):68-81.

Eraifej J, Clark W, France B, Desando S, Moore D. Effectiveness of upper limb functional electrical stimulation after stroke for the improvement of activities of daily living and motor function: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2017;6(1):40.

Jakubowitz E, Yao D, Windhagen H, Stukenborg-Colsman C, Thomann A, Daniilidis K. Behandlungsoptionen beim neurogenen Lähmungsfuß – eine systematische Literaturrecherche [Treatment Options for Neurogenic Drop Foot: A Systematic Literature Research]. Z Orthop Unfall. 2017;155(4):402-408.

Lee JH, Baker LL, Johnson RE, Tilson JK. Effectiveness of neuromuscular electrical stimulation for management of shoulder subluxation post-stroke: a systematic review with meta-analysis. Clin Rehabil. 2017;31(11):1431-1444.
Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff

MeSH: Stroke (D020521)
MeSH:
Brain Infarction (D020520)
MeSH:
Intracranial Embolism and Thrombosis (D002542)
MeSH:
Intracranial Hemorrhages (D020300)
MeSH: 
Electric Stimulation (D004558)

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hjerneslag-har-nevromuskul%C3%A6r-elektrisk-stimulering-NMES-effekt-p%C3%A5-pasienter-med-hjerneslag)