Hjerneslag - Hvilke sykepleietiltak er med på fremme ernæring hos hjerneslagpasienter med dysfagi i akuttfase?

 

Søkedato: 21.03 - 26.03.19
Søket er utført av Tonje Lehne Refsdal
Folkehelseisntituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Medical complications of stroke
Sist oppdatert mars 2018

Oropharyngeal dysphagia: Clinical features, diagnosis, and management
Sist oppdatert mars 2018

 BMJ Best Practice

Haemorrhagic stroke
Sist oppdatert desember 2018

Ischaemic stroke
Sist oppdatert desember 2018

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
2017 (Kap. 4.6 Svelgevansker, ernæring og eliminasjon)

Fagprosedyrer.no

Hjerneslag – ernæring i akuttfasen
Sist oppdatert 20.10.2015

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff foruten Helsedirektoratets retningslinje over

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård vid stroke
2018

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National Klinisk Retningslinje (NKR) for øvre dysfagi - opsporing, udredning og udvalgte indsatser
2015

National Institute for Health and Care Excellence (UK)

Stroke and transient ischaemic attack in over 16s: diagnosis and initial management (CG68)
2017

Transcutaneous neuromuscular electrical stimulation for oropharyngeal dysphagia in adults (IPG634)
2018

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

 

 

Swallowing therapy for dysphagia in acute and subacute stroke 
2018

Se flere mulig relevante treff
(klikk på tallet nederst til høyre for å se alle treffene)

Epistemonikos

Nursing interventions for improving nutritional status and outcomes of stroke patients: descriptive reviews of processes and outcomes
2013

Folkehelseinstituttet
 

Ingen relevante treff

MeSH: Stroke D020521
MeSH: Deglutition Disorders D003680
MeSH: Nutritional Support D018529

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hjerneslag-hvilke-sykepleietiltak-er-med-pa-fremme-ernaering-hos-hjerneslagpasienter-med-dysfagi-i-akuttfase)