Hjerneslag - Hvilken effekt og hvilke senvirkninger har behandling av spastisk arm med Botox hos pasienter etter hjerneslag?

Søkedato: 10. - 11.07.18
Søket er utført av Hilde Strømme
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

AbobotulinumtoxinA (Dysport): Drug information Lexicomp

IncobotulinumtoxinA (Xeomin): Drug information Lexicomp

OnabotulinumtoxinA (Botox): Drug information Lexicomp

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Sist oppdatert 21.12.2017 – Se underkapittel Rehabilitering etter hjerneslag – Sensorimotoriske forstyrrelser – Tiltak ved spastisitet.

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff utover Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (se over).

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Spasticitet som orsakar problem efter stroke – Botulinumtoxin i kombination med andra rehabiliteringsåtgärder (del av Nationella riktlinjer för vård vid stroke, sist oppdatert  28.03.2018)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff.

National Guideline Clearinghouse

Practice guideline update summary: Botulinum neurotoxin for the treatment of blepharospasm, cervical dystonia, adult spasticity, and headache. Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology
2016

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Multidisciplinary rehabilitation following botulinum toxin and other focal intramuscular treatment for post-stroke spasticity
2013

Interventions for improving upper limb function after stroke
2014

Treatment With Botulinum Toxin Improves Upper-Extremity Function Post Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis
2013 (krever innlogging)

Epistemonikos

Botulinum toxin as early intervention for spasticity after stroke or non-progressive brain lesion: A meta-analysis.
2016 (tilgang til fulltekst krever innlogging).

Efficacy and safety of Botulinum Toxin type A for upper limb spasticity after stroke or traumatic brain injury: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. 2017. (Klikk på DOI for gratis fulltekst)

Assessing the Efficacy of Different Upper Limb Hemiparesis Interventions on Improving Health-Related Quality of Life in Stroke Patients: A Systematic Review.
2013. (Fulltekst tilgjengelig ved innlogging i Helsebiblioteket)

Rehabilitation Therapies After Botulinum Toxin-A Injection to Manage Limb Spasticity: A Systematic Review.
2014. (Fulltekst tilgjengelig ved innlogging i Helsebiblioteket)

Se flere mulig relevante treff
Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff

MeSH: Botulinum Toxins, Type A D019274
MeSH: Muscle Spasticity D009128
MeSH: Stroke D020521

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 112 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hjerneslag-hvilken-effekt-og-hvilke-senvirkninger-har-behandling-av-spastisk-arm-med-botox-hos-pasienter-etter-hjerneslag)