Hjerteinfarkt — Behandling av hyperglykemi ved hjerteinfarkt

Søkedato: 14.11.16
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Glycemic control for acute myocardial infarction in patients with and without diabetes mellitus
Sist oppdatert februar 2016

BMJ Best Practice

Inpatient glycaemic management
Sist oppdatert april 2016

Diabetic cardiovascular disease
Sist oppdatert april 2016

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Akutt koronarsykdom > Hyperglykemi/diabetes ved akutt hjerteinfarkt I: Metodebok for indremedisinere,
2012

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård: Stöd för styrning och ledning
Se Bilaga 1. Tillstånds- och åtgärdslista A16.01 +A17.01

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante titler identifisert

National Guideline Clearinghouse

Acute Coronary Syndrome (SIGN 148)
2016
Se 4.7 Glycaemic control

ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation
2012
Se 3.6 Management of hyperglycaemia in the acute phase of STEMI 

Hyperglycaemia in acute coronary syndromes. Management of hyperglycaemia in acute coronary syndromes
2011

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Intensive glucose control in diabetics with an acute myocardial infarction does not improve mortality and increases risk of hypoglycemia: a meta-regression analysis
2013

Intensive insulin therapy in hospitalized patients: a systematic review
2011

Comparison of glucose‐insulin‐potassium and insulin‐glucose as adjunctive therapy in acute myocardial infarction: a contemporary meta‐analysis of randomised controlled trials
2010

A meta‐analysis of glucose‐insulin‐potassium therapy for treatment of acute myocardial infarction
2010

Epistemonikos

Ingen ytterligere relevante systematiske oversikter publisert etter 2010 identifisert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante titler identifisert

MeSH: Myocardial Infarction D009203
MeSH: Hyperglycemia D006943 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 242 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hjerteinfarkt-behandling-av-hyperglykemi-ved-hjerteinfarkt)