Hjertesvikt - Hva slags effekt har saltredusert kost hos pasienter med hjertesvikt?

 

Søkedato: 17.06.2014
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Heart failure self management
Oppdatert desember 2013

Overview of the therapy of heart failure due to systolic dysfunction
Oppdatert april 2014

Treatment of acute decompensated heart failure: Components of therapy
Oppdatert april 2014

BMJ Best Practice

Chronic congestive heart failure: Treatment options (se Lifestyle changes)
Oppdatert mai 2014

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen som treffer helt

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
2013
(omtaler ikke kostråd)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National Klinisk Retningslinje for hjerterehabilitering
2013

National Guideline Clearinghouse

Heart failure in adults
Institute for Clinical Systems Improvement
2013

The 2013 Canadian Hypertension Education Program recommendations for blood pressure measurement, diagnosis, assessment of risk, prevention, and treatment of hypertension
Canadian Hypertension Education Program (CHEP) Recommendations Task Force
2013

2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure. A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines
ACCF/AHA Task Force
2013

NICE Guidance

CG108 Chronic heart failure: NICE guideline 2010
(omtaler ikke kostråd)

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure
2013

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenIngen relevante treff

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 230 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hjertesvikt-hva-slags-effekt-har-saltredusert-kost-hos-pasienter-med-hjertesvikt)