Hoftebrudd - Hva er effekten av gruppetrening for eldre mennesker med hoftebrudd?

 

Søkedato: 26.02.-02.03.16
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Søket i våre utvalgte kilder har ikke gitt noen treff som belyser problemstillingen direkte. Nedenfor viser vi til mulig relevante søkeresultater som omhandler trening etter hoftebrudd, gruppetrening som fallforebygging hos eldre eller gruppetrening for andre diagnoser enn hoftebrudd.

For ytterligere informasjon kan det være aktuelt å se nærmere på referanselistene fra søketreff som vurderes som mulige relevante, samt eventuelt bruke noen av søkeordene fra søkestrategien nedenfor i en annen database, for eksempel PubMed. For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Hip fractures in adults
2015

BMJ Best Practice

Hip fractures
2010

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling
2009

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

American Academy of Orthopaedic Surgeons clinical practice guideline on management of hip fractures in the elderly.
2014

Falls: assessment and prevention of falls in older people.
2013

Fall prevention. In: Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice.
2012

Hip fracture. The management of hip fracture in adults.
2011

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Exercise for reducing fear of falling in older people living in the community
2014

Update on physiotherapy rehabilitation after total knee or hip replacement
2014

Physical rehabilitation for older people in long-term care
2013

Program-related factors are associated with adherence to group exercise interventions for the prevention of falls: a systematic review
2013

The Effectiveness of Physical Therapist- Administered Group-Based Exercise on Fall Prevention: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials.
(structured abstract)
2013

Adherence to and efficacy of home exercise programs to prevent falls: a systematic review and meta‐analysis of the impact of exercise program characteristics
(structured abstract)
2012

Extended exercise rehabilitation after hip fracture improves patients' physical function: a systematic review and meta‐analysis (Provisional abstract)
2012

Effectiveness of physical activity promotion based in primary care: systematic review and meta‐analysis of randomised controlled trials
(structured abstract)
2012

Interventions for improving mobility after hip fracture surgery in adults
(structured abstract)
2011

Rehabilitation interventions for improving physical and psychosocial functioning after hip fracture in older people
2010

Exercise for fall risk reduction in community‐dwelling older adults: a systematic review
2008

Effectiveness of physiotherapy exercise following hip arthroplasty for osteoarthritis: a systematic review of clinical trials (Structured abstract)
2007

The value of individual or collective group exercise programs for knee or hip osteoarthritis: elaboration of French clinical practice guidelines
(structured abstract)
2007

A critical review of literature regarding the effectiveness of physical therapy management of hip fracture in elderly persons
(structured abstract)
2005

Physiotherapy rehabilitation after total knee or hip replacement: an evidence‐based analysis
(structured abstract)
2005

Interventions for preventing falls in older people living in the community
2002

Epistemonikos

The effectiveness of inpatient physical therapy compared to outpatient physical therapy in older adults after total hip replacement in the post-discharge period: a systematic review
2016

What Works to Prevent Falls in Community-Dwelling Older Adults? An Umbrella Review of Meta-analyses of Randomized Controlled Trials.
2015

Effectiveness of land-based physiotherapy exercise following hospital discharge following hip arthroplasty for osteoarthritis: an updated systematic review.
2015

Structured exercise improves mobility after hip fracture: a meta-analysis with meta-regression.
2015

The effectiveness of physiotherapist-delivered group education and exercise interventions to promote self-management for people with osteoarthritis and chronic low back pain: A rapid review Part I.
2014

Physiotherapist-directed rehabilitation exercises in the outpatient or home setting improve strength, gait speed and cadence after elective total hip replacement: a systematic review.
2013

The effectiveness of physical therapist-administered group-based exercise on fall prevention: a systematic review of randomized controlled trials.
2013

Adherence to and efficacy of home exercise programs to prevent falls: A systematic review and meta-analysis of the impact of exercise program characteristics.
2012

Extended Exercise Rehabilitation After Hip Fracture Improves Patients' Physical Function: A Systematic Review and Meta-Analysis.
2012

Rehabilitation interventions for improving physical and psychosocial functioning after hip fracture in older people
2010

Systematic review of hip fracture rehabilitation practices in the elderly.
2009

Kunnskapssenteret i Folkhelseinstituttet

Trening hjemme kan være like effektivt som trening i rehabiliteringssenter for pasienter med totalprotese i hoften
2014

Trening har effekt på hofteartrose
2014

MeSH: Hip fractures D006620
MeSH: Exercise D015444
MeSH: Exercise therapy D005081
MeSH: Aged D000368

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 464 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hoftebrudd-hva-er-effekten-av-gruppetrening-for-eldre-mennesker-med-hoftebrudd)