HPV-vaksine - Hva er effekten av HPV-vaksinasjon på kreftforekomst hos voksne?

Søkedato: 16 - 17.10.17
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet
Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Human papillomavirus vaccination
Sist oppdatert juli 2017

BMJ Best Practice

Genital warts: Primary prevention
Sist oppdatert juni 2017

Balanoposthitis: Step by step management
Sist oppdatert mars 2017

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
2017

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
2016

Fagprosedyrer.no

Ikke søkt

Andre norske retningslinjer og veiledere

Se Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet ovenfor

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Preventive male sexual and reproductive health care: recommendations for clinical practice
2014

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

HPV catch‐up vaccination of young women: a systematic review and meta‐analysis
2014

Efficacy and Safety of Prophylactic Vaccines against Cervical HPV Infection and Diseases among Women: A Systematic Review & Meta-Analysis
2011

Efficacy of human papillomavirus vaccines: a systematic quantitative review
2009

Prophylactic vaccination against human papillomavirus infection and disease in women: a systematic review of randomized controlled trials
2007

Epistemonikos

Adjuvant Human Papillomavirus Vaccination for Secondary Prevention: A Systematic Review
2017

Human papillomavirus 9-valent vaccine for cancer prevention: a systematic review of the available evidence
2017

The incidence, clearance and persistence of non-cervical human papillomavirus infections: a systematic review of the literature
2016

Effectiveness and cost effectiveness of human papillomavirus vaccine: a systematic review
2009

HPV-vaksine for men:
Efficacy and safety of prophylactic human papillomavirus vaccination in healthy males: A meta-analysis
2015

Folkehelseinstituttet

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV), rapport 2016:2
2016

Effect of HPV-vaccination of boys
2015

Effect of catch-up HPV vaccination of young women
2014

MeSH: Alphapapillomavirus D027383
MeSH: Papillomavirus Vaccines D053918 
MeSH
: Human Papillomavirus Recombinant Vaccine Quadrivalent, Types 6, 11, 16, 18 D000068857
MeSH: Viral Vaccines D014765
MeSH: Cancer Vaccines D019496 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 359 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hpv-vaksine-hva-er-effekten-av-hpv-vaksinasjon-pa-kreftforekomst-hos-voksne)