Hverdagsrehabilitering - Hva er effekten av hverdagsrehabilitering hos eldre som har funksjonsfall eller er nyopererte?

 

Søkedato: 6.11.2014
Søket er utført av Gyri Hval Straumann
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Physical activity and exercise in older adults
2014

BMJ Best Practice

 

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
2010 (PDF)

Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
2010 (html)

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Anbefalinger om fysisk aktivitet til ældre (+65 år)
2012

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

NICE Guidance

Quality standard for hip fracture
2012

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Rehabilitation after lumbar disc surgery
Teddy Oosterhuis, Leonardo OP Costa, Christopher G Maher, Henrica CW de Vet, Maurits W van Tulder, Raymond WJG Ostelo
2014

Adherence to and efficacy of home exercise programs to prevent falls: a systematic review and meta‐analysis of the impact of exercise program characteristics
Centre for Reviews and Dissemination
Original Author(s): Simek EM , McPhate L and Haines TP
Preventive Medicine, 2012, 55(4), 262-275

Do home‐based exercise interventions improve outcomes for frail older people? Findings from a systematic review (provisional abstract)
Centre for Reviews and Dissemination
Original Author(s): Clegg AP , Barber SE , Young JB , Forster A and Iliffe SJ
Reviews in Clinical Gerontology, 2012, 22(1), 68-78

Interventions for improving mobility after hip fracture surgery in adults
Helen HG Handoll, Catherine Sherrington, Jenson CS Mak
2011

Home versus center based physical activity programs in older adults.
Nigel L Ashworth, Karen E Chad, Elizabeth L Harrison, Bruce A Reeder, Shawn C Marshall
2005

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 229 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hverdagsrehabilitering-hva-er-effekten-av-hverdagsrehabilitering-hos-eldre-som-har-funksjonsfall-eller-er-nyopererte)