Bassengtrening - Hvilken effekt har trening i varmtvannsbasseng for personer med nevrologiske eller muskel- og skjelettlidelser?

Søkedato: 29.-30.07.19
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Bassengtrening ved nevrologiske sykdommer:
Cerebral palsy: Treatment of spasticity, dystonia, and associated orthopedic issues
Sist oppdatert juni 2019

Symptom management of multiple sclerosis in adults
Sist oppdatert september 2018

Bassengtrening ved muskel- og skjelettlidelser:
Treatment of fibromyalgia in adults not responsive to initial therapies
Sist oppdatert mai 2019

Treatment of axial spondyloarthritis (ankylosing spondylitis and nonradiographic axial spondyloarthritis) in adults
Sist oppdatert april 2019

Complex regional pain syndrome in adults: Prevention and management
Sist oppdatert september 2018

Management of moderate to severe knee osteoarthritis
Sist oppdatert april 2019

Management of knee osteoarthritis
Sist oppdatert mars 2019

Joint protection program for the lower limb
Sist oppdatert februar 2018

Joint protection program for the upper limb
Sist oppdatert februar 2019

Lumbar spinal stenosis: Treatment and prognosis
Sist oppdatert desember 2018

Osteoporotic thoracolumbar vertebral compression fractures: Clinical manifestations and treatment
Sist oppdatert mars 2019

BMJ Best Practice

Fibromyalgia: Approach
Sist oppdatert mai 2018

Musculoskeletal lower back pain: Approach
Sist oppdatert oktober 2018

Chronic pain syndromes: Approach
Sist oppdatert juli 2018

Ankylosing spondylitis: Approach
Sist oppdatert november 2018

Medial collateral ligament injury: Treatment algorithm
Sist oppdatert november 2017

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Aktivitetshåndboken (2009)
[Bassengtrening er nevnt under astma, kols, multippel sklerose, polio, revmatoid artritt, slag, smerter.]

Nasjonal veileder: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg (2015)
[Trening i basseng er nevnt en gang]

Fagprosedyrer.no

Spondyloartritt – anbefalinger for fysioterapi
(Diakonhjemmet sykehus, 2017)

Andre norske retningslinjer og veiledere

Pediatriveiledere: 4.2. Juvenil idiopatisk atritt – JIA (Norsk barnelegeforening 2018)
[Trening i varmtvannsbasseng er nevnt]

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom (Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser 2010)
[Trening i basseng er nevnt s. 38]

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012: Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit Stöd för styrning och ledning
[Trening i basseng er nevnt fire ganger. Retningslinjen er under revisjon.]

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for hofteartrose: Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik (2016)
[Trening "i vand" er nevnt to ganger]

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi (2014)
[Trening "i vand" er nevnt tre ganger]

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser (2014)

NICE guidance (National Institute for Health and Care Excellence)

Spondyloarthritis in over 16s: diagnosis and management (NG65) Full evidence (2017)
[Se Full guideline side 147 ->]

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis (2016)

Balneotherapy (or spa therapy) for rheumatoid arthritis (2015)
[En av de inkluderte studiene sammenlignet balneoterapi med bl.a. trening i vann]

Aquatic exercise training for fibromyalgia (2014)

Water‐based exercises for improving activities of daily living after stroke (2011)

Epistemonikos

Nevrologiske sykdommer:
Aquatic exercise improves motor impairments in people with Parkinson's disease, with similar or greater benefits than land-based exercise: a systematic review (2019)

The Effects of Hydrotherapy on Balance, Functional Mobility, Motor Status, and Quality of Life in Patients with Parkinson Disease: A Systematic Review and Meta-analysis (2019)

Effectiveness of gait training in water for patients with Parkinson's disease: systematic review (2018)

The efficacy and feasibility of aquatic physiotherapy for people with Parkinson's disease: a systematic review (2018)

The effectiveness of hydrokinesiotherapy on postural balance of hemiplegic patients after stroke: a systematic review and meta-analysis (2018)

Effects of aquatic exercise on physical function and fitness among people with spinal cord injury: A systematic review (2017)

Restorative Effects of Aquatic Exercise Therapies on Motor, Gait, and Cardiovascular Function in Children with Cerebral Palsy: A Review of Literature (2017)

Efficacy of aquatic therapy for multiple sclerosis: a systematic review (2017)

Systematic review of published studies on aquatic exercise for balance in patients with multiple sclerosis, Parkinson's disease, and hemiplegia (2016)

The effects of aquatic therapy on mobility of individuals with neurological diseases: A systematic review (2015)

Muskel- og skjelettsykdommer:
Are aquatic exercise efficacious in postmenopausal women with knee osteoarthritis? A meta-analysis of randomized controlled trials (2019)

Efficacy of aquatic therapy for neck pain: a systematic review (2019)

Is aquatic exercise more effective than land-based exercise for knee osteoarthritis? (2018)

Aquatic Exercises in the Treatment of Low Back Pain: A Systematic Review of the Literature and Meta-Analysis of Eight Studies (2018)

The role of land and aquatic exercise in ankylosing spondylitis: a systematic review (2017)

The effectiveness of aquatic exercise in improving lower limb strength in musculoskeletal conditions: a systematic review and meta-analysis (2017)

Aquatic exercise for the treatment of hip and knee osteoarthritis (2017)

Effects of aquatic exercise on muscle strength and functional performance of individuals with osteoarthritis: a systematic review (2016)

Effectiveness of hydrotherapy to reduce pain and improve quality of life and physical function in adults with knee osteoarthritis: A systematic review (2015)

Aquatic Exercise for Pain Management in Older Adults with Osteoarthritis (2015)

Effectiveness of aquatic exercise for treatment of knee osteoarthritis : Systematic review and meta-analysis (2015)

Effects of Aquatic Therapy and Land-Based Therapy versus Land-Based Therapy Alone on Range of Motion, Edema, and Function after Hip or Knee Replacement: A Systematic Review and Meta-analysis (2015)
FolkehelseinstituttetEffekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser (2015)

MeSH: Hydrotherapy D006875
MeSH: Musculoskeletal Diseases D009140
MeSH: Nervous System Diseases D009422
MeSH: Rheumatic Diseases D012216

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hvilken-effekt-har-trening-i-varmtvannsbasseng-for-personer-med-nevrologiske-eller-muskel-og-skjelettlidelser)