Blodpropp - Hvor tidlig skal tromboprofylaktisk behandling etter hodeskade og gjennomgått multitraume startes?

Hvor tidlig skal man starte tromboprofylaktisk behandling hos pasienter etter hodeskade og gjennomgått multitraume?  Hvor lenge skal man behandle dem?

Søkedato: 26.11.- 1.12.2020
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate
(om hvordan få tilgang til UpToDate)

Thromboembolism and prevention in the severely injured trauma patient. Thromboprofylaxis. (Sist oppdatert 14. okt. 2020)

BMJ Best Practice

Venous thromboembolism (VTE) prophylaxis. Trauma patients.
(Sist oppdatert 12. juli 2018)

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nasjonale faglige råd. Antikoagulasjonsmidlene warfarin, dabigatran, rivaroksaban og apixaban.
(Sist oppdatert 28. april 2015)

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse (2013, under oppdatering). V. 1.2, publisert 12. okt. 2016.

Oslo skadelegevakt metodebok i skadebehandling. Tromboseprofylakse.
(Sist oppdatert 13. sept. 2019)

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

G-I-N

American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: prophylaxis for hospitalized and nonhospitalized medical patients
(Sist oppdatert 2018)

Prevention and management of venous thromboembolism
(Sist oppdatert nov 2011)

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

Thromboprophylaxis for trauma patients
(2013)

Epistemonikos

Tre systematiske oversikter har sammenlignet tidlig med sen behandling:

Clinical outcomes following early versus late pharmacologic thromboprophylaxis in patients with traumatic intracranial hemorrhage: a systematic review and meta-analysis.
(2020)

Anticoagulant prophylaxis against venous thromboembolism following severe traumatic brain injury: A prospective observational study and systematic review of the literature.
(2018)
Har også sammenlignet tidlig vs sen behandling

Safety and efficacy of early pharmacological thromboprophylaxis in traumatic brain injury: systematic review and meta-analysis.
(2013)

Venous thromboembolism prophylaxis in patients with traumatic brain injury: a systematic review.
(2013)

Flere mulig relevante systematiske oversikter:

Anticoagulant Chemoprophylaxis in Patients with Traumatic Brain Injuries: A Systematic Review. 
(2020)

A Systematic Review of the Risks and Benefits of Venous Thromboembolism Prophylaxis in Traumatic Brain Injury.
(2018)

Low-molecular-weight heparin thromboprophylaxis in severe cranioencephalic trauma: a systematic review
(2016)

A Systematic Review of the Benefits and Risks of Anticoagulation Following Traumatic Brain Injury.
(2015)

Safety and efficacy of pharmacologic thromboprophylaxis following blunt head injury: A systematic review.
(2013)

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff

MeSH: Thrombosis D013927
MeSH:
 Craniocerebral Trauma D006259
MeSH:
 Multiple Trauma D009104

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hvor-tidlig-skal-tromboprofylaktisk-behandling-etter-hodeskade-og-gjennomgatt-multitraume-startes)