Infeksjoner - Er klorhexidin 5% mer effektivt enn alkohol 70% når det gjelder å forebygge infeksjon ved innleggelse av perifert venekateter, injeksjoner subkutant eller intramuskulært?

 

Søkedato: 27.01.2015
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Prevention of intravascular catheter-related infections
Se under «Site care».
Oppdatert 2015

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Håndtering av veneport
Oppdatert 2009

Sentralt venekateter (SVK) – Stell og bruk av tunnelert og ikke-tunnelert kateter hos voksne
Oppdatert 2010

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections
2011

NICE Guidance

Infection. Prevention and control of healthcare-associated infections in primary and community care
2012
Se også NICE pathway Vascular access device som bygger på et av kapitlene i retningslinjen.

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Nedenfor vises mulig relevante systematiske oversikter. Ut fra tittel og sammendrag er det usikkert om studiene har sammenlignet Klorhexidin 5% med alkohol 70%.

Chlorhexidine-impregnated dressing for prevention of catheter-related bloodstream infection: a meta-analysis
(provisional abstract)
2014

Impact of non-rinse skin cleansing with chlorhexidine gluconate on prevention of healthcare-associated infections and colonization with multi-resistant organisms: a systematic review
(provisional abstract)
2012

The efficacy of daily bathing with chlorhexidine for reducing healthcare-associated bloodstream infections: a meta-analysis
(structured abstract)
2012

The forgotten role of alcohol: a systematic review and meta-analysis of the clinical efficacy and perceived role of chlorhexidin
(structured abstract)
2012

Use of chlorhexidine-impregnated dressing to prevent vascular and epidural catheter colonization and infection: a meta-analysis
(provisional abstract)
2006

Chlorhexidine compared with povidone-iodine solution for vascular catheter-site care: a meta-analysis
(structured abstract)
2002
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 309 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/infeksjoner-er-klorhexidin-5-mer-effektivt-enn-alkohol-70-nar-det-gjelder-a-forebygge-infeksjon-ved-innleggelse-av-perifert-venekateter-injeksjoner-subkutant-eller-intramuskulaert)