Ekstern fiksasjon - Hvordan kan man best utføre pinnestell for å forebygge infeksjon og antibiotikabruk hos pasienter med ekstern fiksasjon på arm eller fot?

Søkedato: 25.10.17
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Folkehelseinstituttet

Vi har søkt etter oppsummert forskning i alle kilder som inngår i Søketjenestens faste metode (PDF, 409 KB). Dersom de systematiske oversiktene ikke gir svar på spørsmålet, kan det være aktuelt å søke videre i kilder til primærlitteratur, f.eks. MEDLINE og CINAHL.

For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der. 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Femoral shaft fractures in children. Follow up.
2017

Surgical management of severe extremity injury. Definitive fracture fixation.
2017 

National Guideline Clearingshouse

Management of pediatric cervical spine and spinal cord injuries. In: Guidelines for the management of acute cervical spine and spinal cord injuries.
2013

Cochrane Library  (CDSR, DARE, HTA)

Pin site care for preventing infections associated with external bone fixators and pins
2013

The influence of hydroxyapatite coating of external fixator pins on pin loosening and pin track infection : a systematic review
(abstract)
2010

The effectiveness of pin site care for patients with external fixators
(abstract)
2004

MeSH: External Fixators D016267
MeSH: Infection D007239
MeSH: Fractures, Bone D050723

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 350 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/infeksjoner-hvordan-kan-man-best-utfore-pinnestell-for-a-forebygge-infeksjon-og-antibiotikabruk-hos-pasienter-med-ekstern-fiksasjon-pa-arm-eller-fot)