Inngrodde tånegler - Hva er effekten av grønnsåpebad sammenlignet med NaCl-omslag for å unngå infeksjon og gi bedre sårtilheling ved pusslommer under tånegler?

 

Søkedato: 15. - 16.10.2014
Søket er utført av Gyri Hval Straumann
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Paronychia and ingrown toenails
Sist oppdatert apr. 2014

BMJ Best Practice

Paronychia
Sist oppdatert aug. 2013

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Ingrown toenails.
2003

NICE Guidance

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Interventions for ingrowing toenails
Just AH Eekhof, Bart Van Wijk, Arie Knuistingh Neven, Johannes C van der Wouden
2010

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 294 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/inngrodde-tanegler-hva-er-effekten-av-gronnsapebad-sammenlignet-med-nacl-omslag-for-a-unnga-infeksjon-og-gi-bedre-sartilheling-ved-pusslommer-under-tanegler)