Jernmangel - Hvilken effekt har behandling av jernmangel uten anemi?

 

Søkedato: 23.10.2015
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Iron deficiency in infants and young children: Screening, prevention, clinical manifestations, and diagnosis
Oppdatert sept. 2015

Iron deficiency in infants and young children: Treatment
Oppdatert sept. 2015

Iron requirements and iron deficiency in adolescents
Oppdatert sept. 2015

Causes and diagnosis of iron deficiency anemia in the adult
Oppdatert sept. 2015

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
2012

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet
2010

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency
2013

Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age)
2010

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Daily oral iron supplementation during pregnancy
2015

Oral or parenteral iron supplementation to reduce deferral, iron deficiency and/or anaemia in blood donors
2014

Intravenous iron for the treatment of iron deficiency with or without anemia in patients with chronic heart failure (Structured abstract)
2014

Efficacy of oral iron therapy in improving the developmental outcome of pre‐school children with non‐anaemic iron deficiency: a systematic review (Provisional abstract)
2013

Effects of daily iron supplementation in primary-school-aged children: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (Structured abstract)
2013

Intermittent iron supplementation for improving nutrition and development in children under 12 years of age
2011

Epistemonikos

 

Non-Anaemic Iron Deficiency - a disease looking for recognition of diagnosis: a systematic review
2015

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

MeSH: Ingen MeSH dekker jernmangel UTEN anemi.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 249 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/jernmangel-hvilken-effekt-har-behandling-av-jernmangel-uten-anemi)