Klassifiseringssystem for pleiebehov - Har klassifiseringssystem for pleiebehov (f.eks. Rafaela) nytteverdi/effekt sett i sammenheng med de ressurser sykepleier bruker for å kartlegge?

Søkedato: 31.10 - 03.11.2014
Søket er utført av Katrine Aronsen og Solveig Taylor
NTNU Universitetsbiblioteket, bibliotek for medisin og helse

Søkene i våre utvalgte kilder har gitt få treff som belyser problemstillingen direkte. Noen av treffene kan allikevel være relevante.

For ytterligere informasjon kan det være aktuelt å se nærmere på referanselisten fra søketreff som vurderes som relevant, samt eventuelt å bruke noen av søkeordene fra søkestrategien i en annen database, for eksempel PubMed. For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen direkte relevante treff

Litt på siden:
A patient-centered view of the clinician-patient relationship - Coordination of care and integration of services within the clinical setting

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Kun om klassifisering av ulike tilstander (grunnleggende – klassifisering)

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

NICE Guidance

Denne nevner ikke Rafaela, men kan muligens være interessant:
Safe staffing for nursing in adult inpatient wards in acute hospitals
2014

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Cochrane review:

Hospital nurse staffing models and patient and staff-related outcomes
2011

DARE:
Emergency department patient classification systems: a systematic review
(structured abstract)
2006

Nurse staffing levels and the incidence of mortality and morbidity in the adult intensive care unit: a literature review
(structured abstract)
(2012)

The impact structured patient assessment frameworks have on patient care: an integrative review
(structured abstract)
(2013)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 309 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/klassifiseringssystem-for-pleiebehov-har-klassifiseringssystem-for-pleiebehov-f.eks.rafaela-nytteverdi-effekt-sett-i-sammenheng-med-de-ressurser-sykepleier-bruker-for-a-kartlegge)