Kols - Hvordan bruke morfin eller O2 for å lindre dyspné hos kolspasienter i palliativ fase?

 

Søkedato: 8.-22.12.2017
Søket er utført av Irene W. Langengen
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Assessment and management of dyspnea in palliative care
Sist oppdatert: 22.sept. 2017

BMJ Best Practice

Palliative Care - Dyspnoea
Sist oppdatert nov. 2017

COPD
Sist oppdatert nov. 2017

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols
2012

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling
2013

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2015

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning
2013

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Palliativ vård i livets slutskede - Indikatorer och underlag för bedömning (PDF)
2016

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
2014

Care of dying adults in the last days of life.
2015

Care of the hospitalized patient with acute exacerbation of COPD.
2016

Flere mulig relevante reningslinjer

Epistemonikos

The effect of helium-oxygen-assisted mechanical ventilation on chronic obstructive pulmonary disease exacerbation-a systemic review and meta-analysis.

Short of breath and dying: state of the science on opioid agents for the palliation of refractory dyspnea in older adults.

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Benzodiazepines for the relief of breathlessness in advanced malignant and non-malignant diseases in adults
2016

Opioids for the palliation of refractory breathlessness in adults with advanced disease and terminal illness
2016

Oxygen for relief of dyspnoea in people with chronic obstructive pulmonary disease who would not qualify for home oxygen: a systematic review and meta‐analysis
2014

A systematic review of the use of opioids in the management of dyspnoea
2002

FokehelseinstituttetIngen relevante treff

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 348 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/kols-hvordan-bruke-morfin-eller-o2-for-a-lindre-dyspne-hos-kolspasienter-i-palliativ-fase)