Koordinerte tjenester - Hvilken effekt har koordinerte tjenester for funksjonsnivå, mestring, livskvalitet og tjenesteuttak over tid hos brukere/pasienter med langvarige og sammensatte behov?

 

Søkedato: 30-31.01.17
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

 Se også tidligere spørsmål til Søketjenesten:

Hva er effekten av hjemmebasert rehabilitering av eldre?

Hvilken effekt har hjemmerehabilitering på brukere med store og sammensatte behov?

Hvilken effekt har ergoterapeutiske intervensjoner i hjemmet på kostnader, funksjonsbedring og redusert hjelpebehov hos hjemmeboende pasienter med funksjonsreduksjon?

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Frailty
Sist oppdatert januar 2017

Determining appropriate levels of care for treatment of substance use disorders
Sist oppdatert november 2016

Palliative care delivery in the home
Sist oppdatert juni 2016

Overview of geriatric rehabilitation: Patient assessment and common indications for rehabilitation
Sist oppdatert april 2016

Psychosocial interventions for severe mental illness
Sist oppdatert august 2014

BMJ Best Practice

Ikke søkt

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nasjonal veileder: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg
2015

Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne: Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
2014

Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols
2012

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
2010

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ikke søkt

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ikke søkt

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ikke søkt

National Guideline Clearinghouse

VA/DoD clinical practice guideline for the management of chronic obstructive pulmonary disease
2014

Psychosis and schizophrenia in adults: treatment and management
2014

Bipolar disorder: the assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care
2014

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Mulig relevante treff av nyere dato
Intensive case management for severe mental illness
2017

Home-Based Primary Care Interventions
2016

Interventions for improving outcomes in patients with multimorbidity in primary care and community settings
2016

Case management approaches to home support for people with dementia
2015

Enhanced rehabilitation and care models for adults with dementia following hip fracture surgery
2015

Integration and continuity of primary care: polyclinics and alternatives ‐ a patient‐centred analysis of how organisation constrains care co‐ordination
2015

Management strategies to reduce psychiatric readmissions
2015

Multi-disciplinary rehabilitation for acquired brain injury in adults of working age
2015

Case management for dementia in primary health care: a systematic mixed studies review based on the diffusion of innovation model
2014

Collaborative care for depression in European countries: a systematic review and meta-analysis
2014

 

Case managed community aged care: what is the evidence for effects on service use and costs?
2013

Continuity of care to optimize chronic disease management in the community setting: an evidence-based analysis
2013

Collaborative care approaches for people with severe mental illness
2013

Integrated disease management interventions for patients with chronic obstructive pulmonary disease
2013

Is case management effective in reducing the risk of unplanned hospital admissions for older people? A systematic review and meta-analysis
2013

Multidisciplinary care for stroke patients living in the community: a systematic review
2013

The balance of care approach to health and social care planning: lessons from a systematic literature review
2013

Epistemonikos

Does case management for patients with heart failure based in the community reduce unplanned hospital admissions? A systematic review and meta-analysis
2016

Effectiveness of comprehensive care programs for patients with multiple chronic conditions or frailty: A systematic literature review
2016

Factors enabling implementation of integrated health and social care: a systematic review
2016

Community-based case management effectiveness in populations that abuse substances
2015

Effectiveness of Case Management for 'At Risk' Patients in Primary Care: A Systematic Review and Meta-Analysis
2015

Systematic review of integrated models of health care delivered at the primary-secondary interface: how effective is it and what determines effectiveness?
2015

Organizational aspects of primary care related to avoidable hospitalization: a systematic review
2014

Systematic review of outcomes from home-based primary care programs for homebound older adults
2014

Kunnskapssenteret i Folkhelseinstituttet

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene
2014

Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste
2013

Effekter av ulike organiseringstiltak for tjenester innen psykisk helsevern
2012

Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommer
2010

Integrated Health Care for People with Chronic Conditions. A Policy Brief
2008

Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling
2008

MeSH: Community Health Services D003153
MeSH: Community Mental Health Services D003156
MeSH: Primary Health Care D011320
MeSH: Community Medicine D003154
MeSH: Community Psychiatry D003158
MeSH: Continuity of Patient Care D003266
MeSH: Patient Care Team D010348
MeSH: Case Management D019090
MeSH: Comprehensive Health Care D003191
MeSH: Patient Care Planning D010347

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 313 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/koordinerte-tjenester-hvilken-effekt-har-koordinerte-tjenester-for-funksjonsniva-mestring-livskvalitet-og-tjenesteuttak-over-tid-hos-brukere-pasienter-med-langvarige-og-sammensatte-behov)