Kroniske smerter - Hva er effekten av rehabilitering med sammensatte tiltak hos personer med kronisk utbredte smerter?

 

Søkedato: 16.03.15
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Overview of the treatment of chronic pain : nonpharmacologic therapies
Sist oppdatert februar 2015

BMJ Best Practice

Chronic pain syndromes
Sist oppdatert januar 2015

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet
2015

National Guideline Clearinghouse

Assessment and management of chronic pain
Institute for Clinical Systems Improvement 2013

Management of chronic pain. A national clinical guideline (SIGN 136)
Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2013

Chronic pain disorder medical treatment guidelines
Colorado Division of Workers' Compensation 2011

NICE Guidance

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Psychological therapies (Internet-delivered) for the management of chronic pain in adults
Eccleston 2014

Effective delivery styles and content for self‐management interventions for chronic musculoskeletal pain: a systematic literature review (structured abstract)
Carnes 2012

Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults
Williams 2012

Self‐management programs for chronic musculoskeletal pain conditions: a systematic review and meta‐analysis
(structured abstract)
Du 2011

Rehabilitation of patients with chronic pain conditions
(structured abstract)
Ahlberg 2010

The effectiveness of cognitive and behavioural treatment of chronic pain in the elderly: a quantitative review
(structured abstract)
Lunde 2009

Multidisciplinary treatment for chronic pain: a systematic review of interventions and outcomes
(structured abstract)
Scascighini 2008

Pain school ‐ a health technology assessment
(structured abstract)
Samuelsen 2006

Multidisciplinary pain programs for chronic pain: evidence from systematic reviews
(structured abstract)
Ospina 2003

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Psykologisk behandling ved kroniske smertetilstander
2013

MeSH: Chronic pain D059350
MeSH: Rehabilitation D012046
MeSH: Quality of life D011788

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 336 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/kroniske-smerter-hva-er-effekten-av-rehabilitering-med-sammensatte-tiltak-hos-personer-med-kronisk-utbredte-smerter)