Lungebetennelse - Hvordan forebygge lungebetennelse hos sykehuspasienter?

 

Søkedato: 06.06.2014
Søket er utført av Irene W. Langengen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Risk factors and prevention of hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia in adults
Sist oppdatert i mai 2014

Flere mulige relevante treff:
treffliste

BMJ Best Practice

Hospital-acquired pneumonia
Sist oppdatert: 15. november 2013

Flere mulige relevante treff:
Treffliste

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Fysioterapi for forebygging av lungekomplikasjoner ved sternotomi, thoracotomi, laparotomi og thoracolaparotomi
Oslo Universitetsykehus
Sist oppdatert: 21.11.2012

Lungekomplikasjoner – postoperative tiltak for forebygging
Oslo Universitetsykehus
Sist oppdatert: 03.11.2011

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

 

NICE Guidance

Stroke - Avoidance of aspiration pneumonia
Sist oppdatert juli, 2008

Stroke - Early mobilisation and optimum positioning of people with acute stroke
Sist oppdatert juli, 2008

Flere mulige relevante treff:
Treffliste

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Short-course versus prolonged-course antibiotic therapy for hospital-acquired pneumonia in critically ill adults

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 298 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/lungebetennelse-hvordan-forebygge-lungebetennelse-hos-sykehuspasienter)