Meniskskader - Er operasjon eller konservativ behandling best for meniskskader?

 

Søkedato: 10.04.2014
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Meniscal injury of the knee: Treatment
Sist oppdatert 2013

BMJ Best Practice

Meniscal Tear: Treatment options

Sist oppdatert 2013

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

 

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Guidelines International Network (G-I-N)

Knee pain and mobility impairments: meniscal and articular cartilage lesions
Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association
Publisert 2010

NICE Guidance

Ingen relevante treff
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff 

 

Slik søkte vi: Søkestrategi

 

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/meniskskader-er-operasjon-eller-konservativ-behandling-best-for-meniskskader)