Obstipasjon - Behandling av obstipasjon hos barn og ungdom ved bruk av klyster

Søkedato: 29.05. - 1.6.17
Søket er utført av Katrine Aronsen
NTNU Universitetsbiblioteket, bibliotek for medisin og helse

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Chronic functional constipation and fecal incontinence in infants and children: Treatment
(Kommetar: Mest relevant – også dosering)

Constipation in infants and children: Evaluation

BMJ Best Practice

Constipation in children

Guidelines lenket opp under kapittelet ovenfor:
Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children
Published by: European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition

Last published: 2014
(Kommentar: Ser ut til å dekke spørsmålet mest detaljert/best)

Constipation in children and young people: diagnosis and managementPublished by: National Institute for Health and Care Excellence
Last published: 2010
(Kommentar: Ikke så detaljert på klyster?)

Global guidelines: constipation
Published by: World Gastroenterology Organisation
Last published: 2010
(Kommetar: Ganske overordnet. Barn og voksne)

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Anal- og rektalfunksjonsforstyrrelser - utredning og konservativ behandling
(under utarbeidelse)

Andre norske retningslinjer og veiledere

Generell veileder i pediatri, Kap 5.2.2 Kronisk obstipasjon
(Norsk barnelegeforening)

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children
Published by: European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition
Last published: 2014Kommentar: Også funnet i Best Practice (se over)

American Gastroenterological Association medical position statement on constipation.
(ikke relevant – target = adults)

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation
(oct 2016)
(ser på effekt av klyster vs PEG)

Transcutaneous electrical stimulation (TES) for treatment of constipation in children (nov 2016)
(sier ikke noe om klyster/effekt)

Lactulose versus Polyethylene Glycol for Chronic Constipation (jul 2010)
(lite om klyster. Nevner:  «Enemas can be painful and distressing for children»)

Epistemonikos

Ingen flere relevante treff (enn i Cochrane Library)

Folkhelseinstituttet

Omtale av Cochrane-oversikt
Polyetylenglykol er trolig bedre enn laktulose ved kronisk forstoppelse
(Kommentar: Cochraneoversikten funnet i cochrane-søket)

MeSH: Enema
MeSHConstipation

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 303 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/obstipasjon-behandling-av-obstipasjon-hos-barn-og-ungdom-ved-bruk-av-klyster)