Respiratoravvenning - Hvilken effekt har tidlig respiratoravvenning på voksne intensive pasienter?

 

Søkedato: 20.04.16
Søket er utført av Helene Høisveen
Medisinsk bibliotek, Akershus universitetssykehus

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Methods of weaning from mechanical ventilation
Sist oppdatert desember 2015

Weaning from mechanical ventilation: Readiness testing
Sist oppdatert oktobert 2015

Weaning from mechanical ventilation: The rapid shallow breathing index
Sist oppdatert oktober 2015

Management of the difficult-to-wean patient
Sist oppdatert mai 2014

Extubation management
Sist oppdatert april 2016

Management and prognosis of patients requiring prolonged mechanical ventilation
Sist oppdatert april 2016

Modes of mechanical ventilation
Sist oppdatert desember 2015

Mechanical ventilation of adults in the emergency department
Sist oppdatert juli 2014

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) (PDF)
2012

Fagprosedyrer.no

Luftveier – respiratoravvenning

Sykehuset Innlandet
Siste litteratursøk: 03.03.2015

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevant treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevant treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevant treff

National Guideline Clearinghouse

Comprehensive assessment and management of the critically ill. In: Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice
2008 (revised 2012)

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Pressure support versus T-tube for weaning from mechanical ventilation in adults
2014

Protocolized versus non-protocolized weaning for reducing the duration of mechanical ventilation in critically ill adult patients
2014

Automated versus non-automated weaning for reducing the duration of mechanical ventilation for critically ill adults and children
2014

Corticosteroids for the prevention and treatment of post-extubation stridor in neonates, children and adults
2009

Automated weaning and spontaneous breathing trial systems versus non-automated weaning strategies for discontinuation time in invasively ventilated postoperative adults
2014

Automated weaning and SBT systems versus non-automated weaning strategies for weaning time in invasively ventilated critically ill adults
2014

Noninvasive positive-pressure ventilation as a weaning strategy for intubated adults with respiratory failure
2013

Epistemonikos

Non-invasive bi-level positive airway pressure as a weaning respiratory intervention for adult patients who have received pre-hospital continuous positive airway pressure to manage acute conditions: a review of the clinical evidence and guidelines
2012

Inspiratory muscle training facilitates weaning from mechanical ventilation among patients in the intensive care unit: a systematic review
2015

Kunnskapssenteret i FolkhelseinstituttetIngen relevante treff

MeSH: Ventilator Weaning D015300
MeSH: Respiratory Care Units D012124
MeSH: Critical Illness D016638
MeSH: Critical care D003422
MeSH: Critical Care Nursing D064648
MeSH: Respiration, Artificial D012121
MeSH: Ventilators, Mechanical  D012122
MeSH: Intensive Care Unit D007362
MeSH: Airway Extubation D060666

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 265 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/respiratoravvenning-hvilken-effekt-har-tidlig-respiratoravvenning-pa-voksne-intensive-pasienter)