Selvskading - Hvilken effekt har tiltak ved alvorlig selvskadende atferd hos personer med moderat til alvorlig utviklingshemning uavhengig av alder?

Søkedato: 08.01.19
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Intellectual disability in children: Definition, diagnosis, and assessment of needs (sist oppdatert juli 2018)

Intellectual disability in children: Management, outcomes, and prevention (sist oppdatert juli 2018)

Primary care of the adult with intellectual and developmental disabilities (sist oppdatert januar 2018)

BMJ Best Practice

Lesch-Nyhan disease: treatment algorithm (sist oppdatert mars 2018)

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

NICE guidance (National Institute for Health and Care Excellence)

Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges (2015)

Learning disabilities and behaviour that challenges: service design and delivery (2018)

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

L‐acetylcarnitine for treating fragile X syndrome (2015)

Pharmacological interventions for self‐injurious behaviour in adults with intellectual disabilities (2013)

Antipsychotic medication for challenging behaviour in people with learning disability (2004)

Epistemonikos

Addressing sequelae of developmental regression associated with developmental disabilities: A systematic review of behavioral and educational intervention studies (2019)

Self-Injurious Behavior in Children With Developmental Disabilities: A Systematic Review of Behavioral Intervention Literature (2018)

Reduction or discontinuation of antipsychotics for challenging behaviour in adults with intellectual disability: a systematic review (2017)

Systematic review of sensory integration therapy for individuals with disabilities: Single case design studies (2015)

Pharmacological interventions for challenging behaviour in children with intellectual disabilities: a systematic review and meta-analysis (2015)

Systematic review of restraint interventions for challenging behaviour among persons with intellectual disabilities: focus on effectiveness in single-case experiments (2014)

A systematic review on the effect of exercise interventions on challenging behavior for people with intellectual disabilities (2014)

Psychopharmacological treatment of challenging behaviours in adults with autism and intellectual disabilities: A systematic review (2014)

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff

MeSH: Intellectual Disability D008607
MeSH: Self Mutilation D012652
MeSH: Self-Injurious Behavior D016728

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/selvskading-hvilken-effekt-har-tiltak-ved-alvorlig-selvskadende-atferd-hos-personer-med-moderat-til-alvorlig-utviklingshemning-uavhengig-av-alder)