Skjermbruk - Hvilken informasjon bør man gi til foreldre før skolestart om barns bruk av skjerm og sosiale media, og hvilken effekt det kan ha på barns helse?

Søkedato: 27.7.- 31.7.17
Søket er utført av Hilde Strømme og Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Television and media violence
Sist oppdatert mai 2017

Definition; epidemiology; and etiology of obesity in children and adolescents
Sist oppdatert juli 2017

Peer violence and violence prevention
Sist oppdatert juni 2017 

BMJ Best Practice

Dyssomnias in children
Sist oppdatert juli 2017

Parasomnias in children
Sist oppdatert oktober 2016

Obesity in children
Sist oppdatert november 2016

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge
(PDF) 2010

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Maintaining a healthy weight and preventing excess weight gain among adults and children
2015

Obesity: identification, assessment and management of overweight and obesity in children, young people and adults.
Revidert 2014

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Active video games and health indicators in children and youth: a systematic review (Structured abstract)
2013

Exergaming as a strategic tool in the fight against childhood obesity: a systematic review (Provisional abstract)
2013

Epistemonikos

The relationship between television exposure and children’s cognition and behaviour: A systematic review
2017

Associations between children's diet quality and watching television during meal or snack consumption: A systematic review
2017

Effectiveness of intervention strategies exclusively targeting reductions in children's sedentary time: a systematic review of the literature
2016

Reducing Recreational Sedentary Screen Time: A Community Guide Systematic Review
2016

Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth: an update
2016

Television watching and risk of childhood obesity: a meta-analysis
2016

Systematic review of sedentary behavior and cognitive development in early childhood
2015

Prevalence and correlates of screen time in youth: An international perspective.
2014

Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review
2014

Is aggression in children with behavioural and emotional difficulties associated with television viewing and video game playing? A systematic review
2009

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff

MeSH: Child D002648
MeSH: Television D013690
MeSH: Computers D003201
MeSHVideo Games D018910
MeSHCell Phones D040421
MeSHSocial Media D061108

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 227 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/skjermbruk-hvilken-informasjon-bor-man-gi-til-foreldre-for-skolestart-om-barns-bruk-av-skjerm-og-sosiale-media-og-hvilken-effekt-det-kan-ha-pa-barns-helse)