Søvn - Hvilken effekt har tiltak for å fremme gode søvnrutiner hos barn 0-6 år

 

Søkedato: 04.12.18
Søket er oppdatert av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Behavioral sleep problems in children
Sist oppdatert sept. 2018

Assessment of sleep disorders in children
Sist oppdatert juni 2018

Medical disorders resulting in problem sleeplessness in children
Sist oppdatert desember 2017 

Sleep in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder
Sist oppdatert januar 2018

Cognitive and behavioral consequences of sleep disorders in children
Sist oppdatert oktober 2018

Sleepwalking and other parasomnias in children
Sist oppdatert desember 2017

BMJ Best Practice

Dyssomnias in children
Sist oppdatert nov. 2018

Parasomnias in children
Sist oppdatert feb. 2018

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging (2018) (Se: Søvnvansker og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse)

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom: Helsestasjon 0–5 år (2018)

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Institute for Health and Care Excelllence

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Postnatal parental education for optimizing infant general health and parent-infant relationships
(2013)

Massage for promoting mental and physical health in typically developing infants under the age of six months
(2013)

Melatonin for non‐respiratory sleep disorders in visually impaired children
(2011)

Epistemonikos

A systematic review to explore the feasibility of a behavioural sleep intervention for insomnia in children with neurodevelopmental disorders: A transdiagnostic approach
(2018)

Non-pharmacological interventions for non-respiratory sleep disturbance in children with neurodisabilities: a systematic review
(2018)

Efficacy of cognitive behavioral therapy in children and adolescents with insomnia: a systematic review and meta-analysis
(2018)

Treatment of behavioral sleep problems in children and adolescents - literature review
(2016)

Do psychosocial sleep interventions improve infant sleep or maternal mood in the postnatal period? A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials
(2016)

Napping, development and health from 0 to 5 years: a systematic review
(2015)

Education in children's sleep hygiene: which approaches are effective? A systematic review
(2014)

Systematic review and meta‐analysis of behavioral interventions for pediatric insomnia
(2014)

Sleep disorders in children
(2010)

A systematic review of treatments for settling problems and night waking in young children
(2000)

Empirically supported treatments in pediatric psychology: bedtime refusal and night wakings in young children
(1999)

Folkehelseinstituttet

Bakgrunn­­­­­sdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner. Notat – 2015
(2015)

MeSH: Sleep D012890
MeSH: Sleep Wake Disorders D012893
MeSH: Infant D007223
MeSH: Child, Preschool D002675

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 112 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/sovn-hvilken-effekt-har-tiltak-for-a-fremme-gode-sovnrutiner-hos-barn-0-6-%C3%A5r)