Urinveisinfeksjoner - Hva er effekten av eplecidereddikk som forebygging mot urinveisinfeksjoner hos personer med ryggmargskade?

Søkedato: 5.06.- 30.06.20
Søket er utført av Irene W. Langengen
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Chronic complications of spinal cord injury and disease - URINARY COMPLICATIONS
(Sist oppdatert mai, 2020)

Acute complicated urinary tract infection (including pyelonephritis) in adults
(Sist oppdatert mai, 2020)

Acute simple cystitis in men
(Sist oppdatert mai, 2020)

Acute simple cystitis in women
(Sist oppdatert mai, 2020)

BMJ Best Practice

Urinary tract infections in men - prevention
(Sist oppdatert mai, 2020)

Urinary tract infections in women - prevention
(Sist oppdatert mai, 2020)

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner - Hvordan forebygge helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner?
(Sist oppdatert desember 2015)

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

NKR: urininkontinens
(Sist oppdatert 15. mai, 2020)

G-I-N

Urinary tract infection (lower): antimicrobial prescribing.
NICE UK.
(Sist oppdatert 31. oktober, 2018)

Management of suspected bacterial urinary tract infection in adults
SIGN GB.
(Sist oppdatert juni 2012)

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

Mulig relevante treff
(klikk på den nederste trefflenken til høyre for å se resultatet)

Epistemonikos

Ingen relevante treff
FolkehelseinstituttetOppsummert forskning om forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjon
Sist oppdatert 2016)

MeSH: Urinary Tract Infections (D014552)
MeSH: Acetic Acid (D019342)

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/urinveisinfeksjoner-hva-er-effekten-av-eplecidereddikk-som-forebygging-mot-urinveisinfeksjoner-hos-personer-med-ryggmargskade)