Hva lurer du på?

Her kan du melde inn spørsmål om effekt av tiltak. Når spørsmålet er sendt, vil en bibliotekar kontakte deg så raskt som mulig. Vi vurderer henvendelser fortløpende og besvarer spørsmål etter kapasitet. Spørsmål vi tror vil være av interesse for mange vil bli prioritert. Vi samarbeider med enkelte sykehusbibliotek og andre spesialbibliotek, og dersom dine lokale bibliotekarer deltar i samarbeidet, kan spørsmålet ditt bli videresendt til dem.

Ferdige søk blir publisert på Søketjenestens sider. Spørsmål og svar anonymiseres før de publiseres.

Tips: Det er enklere å besvare et spørsmål dersom det er presist formulert. Du kan lære mer om spørsmålsformulering på kunnskapsbasertpraksis.no.

Søketjenesten har planer om å gjennomføre en brukerundersøkelse vedr. Søketjenestens nytteverdi for våre brukere. Vær derfor oppmerksom på at når du fyller ut og sender inn skjemaet under, kan det være at du ved en senere anledning mottar en spørreundersøkelse på e-post.

Om deg
(/soketjenesten/meld-inn-sporsmal)