Om Søketjenesten

«Søketjenesten – veiviser til oppsummert forskning»

Hvem er Søketjenesten til for?

Søketjenesten gir klinikere og beslutningstagere i helsetjenesten og -forvaltningen hjelp til å finne oppsummert forskning som kan belyse spørsmål om effekt av tiltak.

Hva slags spørsmål svarer vi på?

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet oppsummerer forskning om effekt av tiltak. Denne typen spørsmål er også i fokus i Søketjenesten.

Hvem står bak tjenesten?

Søketjenesten bemannes av bibliotekarer i Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.

Helsebiblioteket.no bidrar med koordinering av tjenesten, samt drift av Søketjenestens nettsider.

Hvor kan du sende inn spørsmål?

Du kan sende inn et spørsmål ved å fylle ut dette skjemaet.

Vi vurderer og besvarer henvendelser fortløpende etter kapasitet. Alle som kontakter oss får beskjed om vi tar søket eller ikke. Vi ser an de ulike spørsmålene og prioriterer henvendelser vi tror mange lurer på.

Hvordan utformes svarene?

Alle søk foretas etter en fast metode (PDF) og i et fast utvalg kilder.

Når søket er ferdig, vil du få melding om at svaret er publisert. Svaret består av lenker til kilder/publikasjoner som belyser spørsmålet ditt. Du vil altså ikke få selve svaret i form av en bearbeidet tekst, men hjelp til selv å finne svaret i utvalgte kilder til oppsummert forskning. Søkestrategien publiseres sammen med søkeresultatet slik at du kan se hvordan vi har gjort søket.

Spørsmål og svar anonymiseres før de publiseres.

På sidene finner du eksempler på tidligere innsendte spørsmål og tilhørende svar.

Har du spørsmål om tjenesten? Send oss gjerne en e-post.

(/soketjenesten/om-soketjenesten)