Kvalitetssikrede kilder - nyre- og urinveissykdommer

Heldigvis blir vi stadig eldre i Norge, men da øker og da også pasienter i dialyse, personer med høyt blodtrykk, urinveisproblemer osv. Hvilke ressurser kan hjelpe deg som nyresykepleier til å holde deg oppdatert og til å bedre situasjonen til pasientene?

Tekst: Anne Hilde Røsvik

På internett er jungelen med informasjon stor. Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted for helsepersonell. Visjonen til Helsebiblioteket.no er å bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene ved å tilby helsepersonell fri tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap. Prosedyrer, retningslinjer, oppslagsverk, databaser og tidsskrifter skal gjøre at du både kan finne raske svar når du jobber i klinikken, men også kunne fordype deg i artikler, som f.eks. artikkelen ”A patient’s journal. Kidney dialysis – the need for humanity” i BMJ.

Helsebiblioteket har klart å kjøpe inn nasjonale tilganger til en rekke ressursser. Alle i Norge har derfor tilgang til de internasjonalt anerkjente oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate, legemiddeldatabasen Lexicomp og til de generelle medisinske tidsskriftene BMJ, JAMA, The Lancet, The New England Journal of Medicine og Annals of Internal Medicine, uten pålogging. Noen av ressursene må du logge deg på for å kunne bruke, og det er også selvsagt gratis. Dersom du befinner deg på en større institusjon er du antageligvis automatisk pålogget.

UpToDate

Det mest omfattende og internasjonalt anerkjente oppslagsverket UpToDate ble grunnlagt av en nefrolog Bud Rose. En video om hans visjoner for å bedre behandlingen av nyrepasienter kan du se under «About» inne i oppslagsverket.   UpToDate har derfor svært god informasjon om de aller fleste tilstander innen nyre- og urinveissykdommer og inneholder klinisk relevant informasjon om sykdommer inne mer enn 20 andre ulike spesialiteter og har kapitler som omhandler mer enn 100 000 emner.  Mer enn 5100 fagfolk bidrar for å skrive evidensbaserte anbefalinger og annet relevant innhold. Du finner for eksempel hele 18 nefrologi kalkulatorer i UpToDate.

Hold deg oppdatert

Nyheter som endrer praksis

Hver fjerde måned (mars, juli og november) revideres 40 % av alle temaoversiktene i det anerkjente oppslagsverket UpToDate. Spesialister i redaksjonen gjør et utvalg av de aller viktigste oppdateringene og presenterer dem i seksjonen «What's New», tilgjengelig via en lenke på UpToDates forside. Her finner du nytt fra ulike spesialiteter, samt «Practice Changing Updates», eller nyheter som endrer praksis. Akkurat nå finner du nyheter innen Akutt og kronisk nyresykdom, dialyse, Glomerulære sykdommer, pediatri, hypertensjon, med mer.

McMaster

Gjennom McMaster PLUS kan du søke i utvalgte kunnskapsbaserte kilder og abonnere på kvalitetsvurderte nyheter fra de mest anerkjente tidsskriftene i verden. Tjenesten er gratis for norske brukere. Velger du sykepleier i nedtrekksfeltet når du søker i McMaster databasen, får du også treff i

I kunnskapspyramiden øker graden av oppsummering og kvalitetsvurdering mot toppen. Øverst i søketreffene vil du derfor for eksempel finne de kliniske oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate. Lengre ned er kunnskapsoversikter fra blant annet Cochrane Library, mens enkeltstudier befinner seg nederst.

Mye nyttig informasjon på norsk

Fagprosedyrer

På Helsebiblioteket.no publiseres kunnskapsbaserte prosedyrer utviklet innenfor Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. Sykepleiere og leger ved helseforetak fra hele landet er med i nettverket, som også gjerne vil ha flere bidragsytere.

Barn

Både i Akuttveileder i pediatri og i Generell veileder i pediatri finner du anbefalinger og prosedyrer innen de fleste nyre- og urinveissykdommer hos barn.

Nyttig app for urinmikroskopi

Applikasjonen er en bildedatabase med de vanligste og viktigste funnene i urinmikroskopi samt beskrivelse og tolkning av disse. Den består per i dag av 188 bilder av urinfunn tatt i laboratoriet ved Diakonhjemmet sykehus og er basert på European Urinalysis Guidelines. dr.med. Tale Norbye Wien har sammen med overlege Ludvig Daae vært medisinskfaglig ansvarlig for appen, som er gratis å laste ned og bruke både for iPhone og iPad, og Android-telefoner.

 

(/sykepleie/aktuelt/kvalitetssikrede-kilder-nyre-og-urinveissykdommer)