15.7 Palliativ strålebehandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Palliativ strålebehandling bør vurderes ved lokale plager C

Palliativ strålebehandlng kan benyttes for å redusere tumorvolum, eller ved symptomer som smerter eller blødning.

Ved valg av fraksjonering i den kliniske hverdagen er det nødvendig å vurdere ønsket om rask symptomlindring mot volumreduksjon av svulsten. Denne vurderingen bør gjøres i lys av forventet levetid og komorbiditet (Figur 1).

Konkomitant kjemoterapi vil oftest ikke være formålstjenlig i den palliative situasjonen (351;512).