Helsebiblioteket.no

  • Gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap
  • Offentlig finansiert nettsted
  • Redaksjonelt uavhengig

Ansvarlig redaktør:
Professor dr.med.
Magne Nylenna 


Færre treff og bedre svar

Varsling om nye kvalitets- vurderte studier

shadow

Helsebibliotekets nyhetsbrev

Abonner på Helsebibliotekets nyhetsbrev!

Gratis tidsskrifter i Helsebiblioteket

Tidsskrifter

Referansedatabaser

Databaser

Søk i databaser for å finne mange artikler

Hva sier forskningen?

Oppsummert forskning

Forskning om et emne samlet, vurdert og oppsummert

Veiviser til oppsummert forskning

Søketjenesten

Få hjelp av bibliotekarer til å finne oppsummert forskning som belyser spørsmål om effekt av tiltak.

Kliniske oppslagsverk

Veiledninger og behandlingsanbefalinger

Retningslinjer

Råd og anbefalinger om diagnostikk og behandling av medisinske tilstander

Kliniske prosedyrer

Fagprosedyrer

Oppdaterte fagprosedyrer og pasientinformasjon fra norske helseforetak og kommuner


Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter