Legemidler

Aktuelt

micromedex-brukerveiledninger

IBM Micromedex – brukerveiledninger

IBM Micromedex er et omfattende, internasjonalt og praksisnært legemiddeloppslagsverk som du får via Helsebiblioteket.no. Benytt gjerne brukerveiledningene på startsiden for å lære å finne raskt fram til den informasjonen du søker – som legemiddelomtaler, oversikter, nyheter, interaksjonsverktøy, legemidler til nyfødte, tabeller for mulige kombinasjoner av intravenøse legemidler og mye mer.

bamlanivimab_vial-1

Bamlanivimab er midlertidig FDA-godkjent ved COVID-19

Det monoklonale antistoffet bamlanivimab er midlertidig godkjent av FDA til bruk ved påvist mild til moderat SARS-CoV-2-infeksjon der det er fare for forverring og/eller sykehusinnleggelse. Det skal gis som én intravenøs dose så snart som mulig etter positiv COVID-19-test og senest innen 10 dager etter symptomstart. Bamlanivimab kan ha negative kliniske effekter hos pasienter som får oksygen eller pustehjelp, og skal derfor ikke brukes etter sykehusinnleggelse.

Vaksinering sprøyte i skulder

Covid-19-vaksine – hør foredrag fra Vaksinedagen og Smitteverndagene 2020

Covid-19-pandemien og covid-19-vaksiner var hovedtema på årets Vaksinedag og Smitteverndager. Emnet ble belyst fra ulike vinkler: nasjonale planer, vaksineutvikling, aktuelle vaksinetyper pr oktober 2020, godkjenningsprosess og sikkerhetsrutiner. Disse nyttige foredragene er nå tilgjengelige digitalt på Folkehelseinstituttets nettsider.

Covid-19: Remdesivir – spørsmål og svar

Remdesivir i form av injeksjonspreparatet Veklury har fått midlertidig FDA-godkjenning. Studiene så langt har imidlertid vist varierende resultater. Her presenterer vi lenker til noen av de sentrale dokumentene.

(/legemidler)