Legemidler

Aktuelt

Kunnskapsbasert praksis – nordisk workshop i mai 2019

Hvordan bruke forskning i praksis? Det kan du lære mer om på workshopen «Kunnskapsbasert praksis», som holdes 20.-24. mai 2019. Det vil bli fordypning i emner som formulering av gode spørsmål, litteratursøk, kritisk vurdering og bruk av forskningsresultater i beslutninger i helsetjenesten.

Bruk utenfor godkjent preparatomtale («off-label»)

Begrepet «off-label» benyttes når et legemiddel forskrives til bruk utenfor godkjent indikasjon, dvs. en indikasjon som ikke er nevnt i det myndighetsgodkjente dokumentet for preparatet. Off-label-forskrivning innebærer et spesielt ansvar. I Helsebiblioteket finner du informasjonskilder som kan komme godt med ved "off-label"-bruk av legemidler.

Helsebiblioteket hjelper deg å finne den gode forskningen

nrk.no publiserte nylig en artikkel om god og mindre god forskning på det medisinske området. Den viser hvor vanskelig det kan være å finne de pålitelige forskningsresultatene. I Helsebiblioteket har du fri tilgang til en rekke internasjonale og kvalitetsvurderte oppslagsverk.

Illustrasjonsfoto

Kutt i tidsskriftstilbudet på Helsebiblioteket.no

Som del av budsjettprosessen ved Folkehelseinstituttet er Helsebiblioteket.no pålagt kutt for 2018. Dette medfører at tidsskriftpakken Taylor and Francis Medical Collection ikke lenger blir finansiert over Helsebibliotekets budsjett.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler)