Neofax, Interaksjoner og IV-forlikelighet - tre verktøy i Micromedex du nå har direkte tilgang til

I legemiddeloppslagsverket Micromedex er det nå mulig å komme direkte inn i tre spesialverktøy uten å gå om hovedsiden. Dette gjelder Neofax / Pediatrics, Drug Interactions og IV Compatibility. Lenker til disse verktøyene finner du under de tilsvarende temaene på legemiddelsidene.

Neofax, Interaksjoner og IV-forlikelighet - tre verktøy i Micromedex du nå har direkte tilgang til
Publisert 02. juni 2023 | Sist oppdatert 02. februar 2024

I Neofax / Pediatrics er det mulig å søke på et legemiddel og få opp informasjon om bruk hos nyfødte eller eldre barn. Her finnes også en oversikt over dosekalkulatorer. 

Drug Interactions er et verktøy for å finne interaksjoner for et eller flere legemidler. Søkeresultatet viser i ett og samme bilde mulige interaksjoner mellom legemidler, mellom legemidler og mat, alkohol eller nikotin, risiko ved bruk hos gravide eller ammende og mulig påvirkning av laboratorieprøver. Lenker viser til mer omfattende og detaljert informasjon.

IV Compatibility er et hjelpemiddel for å finne fysikalsk-kjemiske data for legemidler og for å vurdere forlikelighet ved intravenøs tilførsel av flere legemidler i samme sprøyte, pose eller treveiskran. Søkeresultatet viser data for ulike styrker og oppløsningsmidler og har lenker til studiene som opplysningene bygger på.